Hvordan skal klimagassutslippene halveres?

Se seminaret som St1 Norge arrangerte på Arendalsuka her.

Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. Innen 2030 skal disse utslippene halveres. Batteridrift kan være effektivt for personbiler og ferjer over korte distanser, men personbiltrafikken utgjør en begrenset del av den totale transportsektoren. Vi er ennå langt fra fossilfrie løsninger som kan drive langveis tungtransport, det være seg til lands, til sjøs eller i luften. 

I et seminar under Arendalsuka ble følgende spørsmål belyst:

  • Hvordan skal vi da oppnå målsetningene om utslippsreduksjon fra tungtransporten, luftfarten og maritim sektor?
  • Hva finnes av tilgjengelig teknologi for å kutte de vanskelige tansportutslippene?
  • Hvilken rolle vil fornybar kraft spille i fremtidens transportsektor, og hvordan henger «reindustrialiseringen av Norge» sammen med utslippskutt i transportsektoren?
  • Må vi tenke nytt om hva som er kraftkrevende industri?

Paneldeltakere:

  • Jarand Rystad, CEO Rystad Energy
  • Ole André Myhrvold (Sp), stortingsrepresentant og medlem i energi- og miljøkomiteen
  • Tore O. Sandvik (Ap), tidligere statssekretær i Næringsdepartementet, mangeårig fylkesordfører i Trøndelag og medlem av Aps sentralstyre
  • Thomas Hansen, direktør for fornybar energi i St1 Norge
  • Anders Lie Brenna (Europower Energi) vil moderere debatten.

Se seminaret her!