St1 går inn i biogassmarkedet

Energiselskapet St1 Nordic Oy sitt datterselskap St1 Sverige AB har signert en avtale med E.ON Energilösningar AB om å kjøpe 100 % av aksjene i E.ON Biofor Sverige AB. Transaksjonen forutsetter myndighetsgodkjennelse og er forventet fullført i løpet av juni 2021.

E.ON Biofor er en ledende biogassprodusent i Sverige med 30 % markedsandel innen veitransport. Selskapet har sin virksomhet i Sør-Sverige og Stockholm, og har 35 ansatte. Selskapet produserer, importerer og eksporterer biogass, og distribuerer til kunder i flere salgskanaler. E.ON Biofor har seks produksjons- og oppgraderingsanlegg for biogass, hvorav to drives av delvis eide datterselskaper, Söderåsen Bioenergi AB and Falkenbergs Biogas AB.  

“For å redusere CO2-intensiteten i vår verdikjede, har vi identifisert noen strategiske satsningsområder.  Vi investerer i produksjon av fornybart drivstoff fra bærekraftig råstoff, forskning og utvikling i lignocellulose-basert biodrivstoff, jordvarme, samt utviklingen av en verdikjede for syntetisk drivstoff. Det å gå inn i biogassmarkedet, er et konkret og langsiktig ledd i vår vekststrategi. Ved å investere i fornybar energi og i omstillingen av energisektoren, samtidig som vi sikrer lønnsomhet, løser vi globale energiutfordringer.», sier Mika Wiljanen, salgsdirektør i St1 Nordic Oy.