Shell vil bli karbonnøytrale innen 2050

Shell håper å oppnå null nettoutslipp av drivhusgasser innen 2050 eller tidligere. Les hvordan her.

Shell ønsker å bidra til en karbonnøytral verden som slutter å slippe ut mer drivhusgasser i atmosfæren. Målet er å begrense til globale oppvarmingen til 1,5 grader, i takt med Parisavtalen.

Shell forbedrer sin egen virksomhet over tid, jobber med energieffektivitet og fanger opp eller motvirker uunngåelige klimagassutslipp. Mest utslipp av drivhusgasser kommer fra kundene som bruker produktene til Shell, så selskapet ser også etter andre måter å redusere disse klimagassutslippene på.

Shell jobber derfor med å tilby kundene flere lavkarbon produkter fra fornybar elektrisitet til hydrogen. Selskapet jobber med å redusere karbonutslippet fra sin energiproduksjon med 30 prosent før 2035 og 65% før 2050, sammenliknet med 2016.

-Vi tar sikte på å være netto null på utslipp generert av all vår virksomhet, samt på utslipp knyttet til energien vi trenger for å drive den. Vår ambisjon er at eventuelle uunngåelige drivhusgassutslipp som kommer av at vi lager våre produkter, balanseres med fjerning av drivhusgasser fra atmosfæren ved hjelp av teknologi og natur, heter det i en uttalelse fra Shell.

Som et ledd i dette har Shell også engasjert seg i Formel E, som er et racingmesterskap for elektriske biler.