Tror du E18 Vestkorridoren blir bygget?

Blir det noen gang bygget ny E18 fra Oslo og gjennom Bærum og Asker? Vi spurte «fem på gata», og her er hva de svarte.

Et spørsmål som opptar mange i transportbransjen er om den såkalte E18 Vestkorridoren noen gang kommer til å bli bygget. I juni 2020 vedtok Stortinget ny E18. Dette var med forutsetning om lokal garanti, enten fra fylke eller kommune. I Fylkestinget i Viken ble det i september flertall for å stille lokal garanti for bygging av ny E18.

Dermed skulle alt være klart for utbygging av en av Norges mest trafikkerte veier. Men det er fortsatt sterke motkrefter som forsøker å få veiprosjektet stoppet. Miljøpartiet de Grønne vil be om lovlighetskontroll av vedtaket fordi de mener det mangler tilstrekkelig utredning av konsekvenser og trafikktellinger. MDG og SV har også trukket seg fra Fylkesrådet i Viken fordi de er uenige i at veien skal bygges.

Etter planen skal de første spadetakene tas allerede i vinter. Til glede for noen og til forargelse for andre. Men har veien nå nådd sitt «point of no return»? Er det helt sikkert at veien kommer til å bygges som planlagt?

Vi spurte sju personer som alle har sitt forhold til denne veien. Tror du E18 Vestkorridoren blir bygget?

J.Kristian Bjerke, regionsjef Oslo/Akershus & Østfold, Norges Lastebileierforbund:

Ja. Høyre og AP står ved sine avtaleforpliktelser både i Stortinget og nå i Viken. Dette er jo etter hvert først og fremst et miljøprosjekt, som ikke gir større kapasitet for verken privatbiler eller samfunnsnyttig godstransport.

Benny Christensen, journalist Broom.no:

Ja, jeg tror det. Med de nye garantiene er på plass og man er i gang med første etappe. Det gjør det vanskelig å stopp prosjektet nå. Men jeg tror det blir nye omkamper og omrokkeringer før alt er helt klart. Mye på grunn av vanvittige kostnader. Dette er Norges mest trafikkerte vei og ALLE fortjener at den kommer på plass. Selv om det er 30 år for seint. Minst. Bilen vil være et viktig transportmiddel også årene framover.

Børre Skiaker, generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub:

Ja, i en eller annen form. Det er nødvendig med forbedringer av veien. Den har en viktig funksjon for mange. Det er få eller ingen alternativer. Det er mye prestisje i saken og ingen politikere vil tape.

Øivind Skar, redaktør av bladet Bil:

Ja, jeg tror veien blir bygget fordi de siste finansielle garantiene nå er på plass. Usikkerhetsmomentet er hvordan en ny regjering neste høst ser på saken, men da er trolig byggingen allerede i gang.

Per Øyvind Seeberg, pendler:

Ja, E18 Vestkorridoren blir bygget. Det sentrale Østland har behov for en sikker og miljøvennlig hovedvei med kapasitet til å møte fremtidige transportbehov. Motstanden mot utbyggingen er etter min oppfatning svært lokal blant enkelte partier i Oslo, basert på en misforståelse om at «bilen er et problem». Resten av Norge forstår behovet for individuell mobilitet og veien vil derfor bli en realitet.

Per Backe, yrkessjåfør:

Ja jeg tror E18 blir utbygget, dette fordi det vil gi lokalsamfunnene i dag som er sterkt berørt av dagens E18 mye mer friarealer og åpne opp mot fjorden, og det vil gi store miljøfordeler med å få veien under bakken slik vi ser mer og mer av i Oslo-området. Håper også at den nye veien vil gi bedre fremkommelighet for buss/taxi og at den generelle næringstrafikken vil nyte godt av dette, men det gjenstår jo å se. Blir det ferdigstilt samme år som Fornebu-banen som nå er påbegynt vil dette også forhåpentligvis lette litt på trafikken på strekningen Lysaker – Oslo sentrum.

Magnus Blaker, samferdelsjournalist Nettavisen:

Jeg tror første del blir bygget nå, enigheten er der og den er koblet direkte til Fornebubanen som alle vil ha. Resten av strekningen tviler jeg på at blir bygget i overskuelig fremtid. Kostnaden er veldig høy, og det er vanskelig å se at nytteverdien står i stil når det skal måles opp mot andre prioriteringer.

Foto: Arbeiderpartiet