Ny vegpakke fra EU

Den nye vegpakken fra EU for tungtransport ble vedtatt i sommer. -Dette er viktig for alle seriøse aktører i bransjen, sier St1 Norge.

Mobility Package 1 ble vedtatt i juli, og innebærer blant annet innstramming av reglene for kabotasje, pålagt retur av kjøretøyet til hjemlandet senest etter åtte uker, sjåførene får rett til å returnere til arbeids- eller hjemsted hver fjerde uke, lønn for sjåfører både for kabotasje og for tredjelandskjøring må følge nivået i landene der transporten utføres, sjåførene får krav om å overnatte utenfor lastebilen ved normal ukehvile (på 45 timer eller mer), for arbeidsgivers regning, varebiler i internasjonal transport må også ha tillatelse og fartsskriver, og innføring av digitale fartsskrivere med GPS i alle kjøretøy som driver internasjonal transport fra 2023.

-Alle våre kunder er svært glade for denne vegpakken fra EU. Vi støtter den også, da vi er opptatt av at bransjen skal være seriøs uten sosial dumping og ulovlig kabotasje, sier Jonas Bæk, markedsansvarlig B2B, hos St1 Norge AS, som drifter alle Shell-stasjonene i Norge.

Fagforeninger og interesseorganisasjoner har jobbet i lang tid for å få på plass det nye regelverket.

-Dette er også en seier for alle de som har stått på for å rydde opp i en ukultur i bransjen. Vi er alle tjent med et strengere regelverk. Nå blir det mer rettferdige konkurransevilkår for tungtransporten, og det gleder oss da tungtransportsjåfører og selskaper er blant våre viktigste kunder, avslutter Bæk.

Regelverket for kjøre- og hviletid vil trolig tre i tre i kraft i EU-landene om kort tid. For regelendringer i Norge kreves vedtak i EØS-komiteen om å ta inn reglene i EØS-avtalen og en nasjonal gjennomføring.