Webinar om globale energiutfordringer

I disse koronatider inviterte St1 til et webinar om hvordan vi kan løse de globale energiutfordringene. Hør hva blant annet tidligere finansminister i Sverige, Anders Borg, sa om morgendagens utfordringer.

Energiutfordringene som vi og fremtidige generasjoner møter kan, om de ikke løses raskt, ha seriøse konsekvenser. Vi er i dag avhengig av energien som produseres, men samtidig er energiforbruket en av de største bidragsyterne til CO2-utslipp. Hvordan kan vi skape en fremtid med mindre utslipp av CO2?

Det var et av spørsmålene St1 stilte da de inviterte til et online webinar i midten av juni med en rekke prominente deltakere. Moderater var Timo Timo Huhtisaari, Director of Sustainability & Future Business, St1 Nordic Oy.

I panelet satt også Anders Borg, tidligere finansminister i Sverige, Lenita Toivakka, Head of UN Global Compact Finland, Anne Marit Post-Melbye, industry manager hos ZERO i Norge, Sean Kidney, co-founder og CEO hos Climate Bonds Initiative, Kimmo Tiilikainen, statssekretær til finansministeren i Finland, Svante Axelsson, nasjonal koordinator for «Fossil-free Sweden» og Mika Anttonen, styreleder og majoritetseier i St1 Nordic Group.

-I St1 har vi en visjon om å bli ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Fire grep som er svært viktig er å plante mer trær enn det hogges, fange CO2 fra atmosfæren, investere mer i fornybar energi og bruke mindre energi, innledet moderator Timo Huhtisaari med.

Mika Anttonen fulgte opp:

-Vi gjør alt vi kan med de ressursene vi har i dag, men vi er avhengig av at politikerne spiller på lag med oss. Det må være et marked for fornybar energi, og det kan man oppnå ved å for eksempel lage lover om at det må være en viss prosent biodrivstoff innblandet i tradisjonelt drivstoff.

Anders Borg var opptatt av at vi må utvikle ny teknologi.

-Vi kan ikke løse verdens utfordringer uten ny teknologi. Vi skal på ganske kort tid kutte CO2-utslippene med 30 prosent. Vi må også tenke på hvordan vi skal designe fremtidens byer, for eksempel. Også trenger vi politiske retningslinjer som en felles europeisk karbonskatt. Da oppnår vi to ting. Vi vil forurense mindre og vi vil få enorme ressurser til å utvikle fornybar energi.

Sean Kidney var enig i at lover og regler er viktig.

-Regler er helt avgjørende, for vi har det travelt. Men allerede nå ser vi at den europeiske sentralbanken støtter grønne initiativ. Pengene er der og viljen er der. Nå trenger vi også at man gjør gamle og mer forurensende løsninger dyrere. Men jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig finanssektoren er i dette bildet. På ti år skal vi kutte utslippene med 50 prosent globalt, og enda mer i Europa.

Selv om koronakrisen kun har ført til at verdens CO2-utslipp har gått ned 5%, var det flere i panelet som mente denne krisen faktisk kan brukes til noe positivt.

-Koronakrisen viser at vi må tenke nytt, og at vi klarer å tenke nytt. Vi må ut av de tradisjonelle mønstrene og det er mulig, sa moderatoren.

Et annet tema flere nevnte var at prisen på strøm i dag er så lav, at det er vanskelig å investere. For som Post-Melbye fra Zero sa:

-Elektrifisering er det viktigste grepet vi kan gjøre. Men da må vi også få med industrien i større grad enn i dag. Vi trenger 3-5 ganger så mye elektrisitet som i dag om vi skal elektrifisere industrien. Og det må til om vi skal lykkes med et utslippsfritt samfunn.

Nesten 600 personer fulgte webinaret.