Står på i krevende tid

Store deler av servicehandelsnæringen er hardt rammet av Covid-19. Allikevel gjør næringen sitt ytterste for å tilby trafikantene et godt tilbud i en meget krevende tid.

Av: Iman Winkelman, Leder Virke Servicehandel

Den norske servicehandelsnæringen består av 3 000 virksomheter med til sammen 15 000 medarbeidere innen kiosk- og bensinstasjonsbransjen.  Virksomhetene er spredt over hele landet og befinner seg ofte på steder der det ikke er mange andre servicetilbud tilgjengelig. Mange forbrukere er avhengig av et godt bensinstasjonstilbud. Samtidig er næringen også viktig for alle som har veien som sin arbeidsplass.

Bratt omsetningsfall
Store deler av bensinstasjonsnæringen har de siste ukene opplevd et bratt omsetningsfall i forlengelsen av korona-pandemien. Ifølge Virke Servicehandels medlemsundersøkelse blant landets bensinstasjonsforhandlere er nedgangen to-delt:

  • Over halvparten av bransjen har opplevd en nedgang i drivstoffomsetningen på 30 prosent eller mer de siste ukene. Etterspørselen etter hurtiglading er også ned.

  • Mange forhandlere opplever at salg av mat, drikke og andre typiske bensinstasjonsvarer har falt mer enn nedgangen i salget av drivstoff.

Bransjens omsetningsnedgang har direkte sammenheng med tiltakene myndighetene har iverksatt for å begrense smittespredning. Karantene, hjemmekontor og stengte skoler og barnehager har medført opptil 40 prosent nedgang i personbiltrafikken i store deler av landet. Spesielt i de store byene er nedgangen sterk. I tillegg er det færre varetransporter enn før. Mindre trafikk på veiene leder til færre kundebesøk til bensinstasjonene.

Bransjen har tatt grep
For bensinstasjonsnæringen har det vært viktig å ta den utfordrende situasjonen på alvor gjennom innføring av nye rutiner på området for hygiene og renhold. Bransjen har sørget for ekstra rengjøring av pumper og veiledet kundene om avstand. I tillegg har bensinstasjonene sørget for at all mat- og drikkeomsetning foregår i tråd med de tydelige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. Kopper til kaffeautomatene er plassert bak disk og de ansatte sørger for hyppig rengjøring av ulike berøringsområder.

For bransjen har det også vært viktig å ta grep for å redusere eget kostnadsnivå i forlengelsen av de siste ukers omsetningsfall. Dette har ledet til flere nattestengte stasjoner. Enkelte virksomheter er også i en midlertidig periode lukket helt.

Stor forståelse
Bransjens tiltak for å holde hjulene i gang har møtt stor forståelse. Det er også hyggelig å se at mange forbrukere den siste tiden latt seg imponere over hvordan bransjens medarbeidere står på i en meget krevende tid, og nylig kom vi over følgende melding på Twitter: «Kjørte nettopp forbi min lokale bensinstasjon, der en ansatt var ute for å vaske pumpe-pistolene. Kudos». Flere forhandlere forteller om en ny type takknemlighet fra kundene. Bensinstasjonsmedarbeidere har sammen med enkelte andre yrkesgrupper blitt de nye hverdagsheltene.

 

Vi håper alle at samfunnet snart vender tilbake til en normal-situasjon igjen. Inntil da vil servicehandelen gjøre sitt beste for at alle fortsatt skal ha et godt tilbud om både drivstoff, mat og drikke.

Om Virke Servicehandel:

Virke Servicehandel er hoved- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske kiosk- og bensinstasjonsnæringen på kjede- og forhandlernivå.