– Problemet er at mange ikke tror på klimaendringer

– Det store problemet er at mange ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, og ikke forstår alvoret, sa investor Jens Ultveit-Moe på en klimadebatt i regi av St1 og ASKO. Les hva Ultveit-Moe mener bør gjøres for å minske klimagassutslippene her!

Det var i etterkant av St1 og ASKO sitt frokostseminar om energi og klima at det ble arrangert en paneldebatt i lokalene til restauranten Christiania rett over gata for Stortinget i Oslo. Ordstyrer var journalist Frithjof Jacobsen. I panelet satt investor Jens Ultveit-Moe, administrerende direktør i Coca-Cola Stein Rømmerud, statssekretær i Klima- og miljødepartementet Mathias Fischer (V) og leder i Framtiden i Våre Hender Anja Bakken.

– Det store problemet er folkeopinionen. Folk tror ikke på menneskeskapte klimaendringer. Eller så tror de at det vil gå over av seg selg eller at teknologien vil løse det. Folk over 50 år forstår ikke alvoret, sa Ultveit-Moe.

– Det er jeg ikke enig i. Folk ønsker å leve mer klimavennlig og forstår at adferdsendring må til, men vi trenger politikere som leder oss, og det er vanskelig å ta miljøvennlige valg når det er dyrere og mer tidkrevende, svarte Bakken.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bedriftene ønsker krav og rammebetingelser
Mathias Fischer og Stein Rømmerud mente at i hvert fall bedriftene var sitt klimaansvar bevisst.

– Jeg kommer fra kommunikasjonsbransjen, og der var det helt tydelig at kundene ønsket å bli mer bærekraftig. Så ja, vi trenger politisk lederskap og vi må kutte overalt med en gang. Noe av det billigste vi kan gjøre er å kutte ut rødt kjøtt, sa Fischer.

– Det er viktig at politikerne stiller krav til næringslivet, men også legger til rette. En bedrift som ikke er lønnsom vil ikke tenke på CO2-utslipp. Politikerne må derfor tilpasse rammebetingelsene slik at det lønner seg å ta miljøvennlige valg, sa Rømmerud.

Et problem i dag er at noen bedrifter flytter ut av EU på grunn av klimakravene. Det må det bli slutt på, mente Ultveit-Moe.

– Vi må innføre en klimamur, som vil fungere som en tollmur slik at det blir dyrere for selskaper utenfor EU å selge «skitne» varer til EU. Kina er jo verstingen i klimasammenheng, men også i land som Australia er det mye klimaskepsis. Men vi skal heller ikke glemme Norge, hvor undersøkelser viser at vi har en av de mest klimaskeptiske befolkningene sammen med land som USA og Saudi Arabia. Det er skremmende.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Er biodrivstoff løsningen?
Ultveit-Moe mener det bør satses mye mer på biodrivstoff, og at verden bør se til et land som Brasil og biodrivstoff – særlig etanol – er svært utbredt. Anja Bakken er imidlertid usikker.

-Jeg er redd for at vi kommer til å bruke for mye landarealer til å produsere biodrivstoff. Hva skal vi bruke skogen til? Fange CO2, dyrke mat eller produsere drivstoff? Det må systemendringer og forbud til. Forbud kan på mange måter være mer rettferdig enn at de rike kan kjøpe seg fri fra klimavennlige tiltak.

Bakken mente også at planting av skog fort kunne bli en sovepute.

-Det er fint å plante skog for å fange CO2, men først og fremst må det store systemendringer til. Vi kan ikke fortsette å leve som tidligere. Etter min mening trenger vi en nasjonal klimakampanje, og for å løse klimakrisen trenger vi også en mer rettferdig fordeling av godene, avsluttet Anja Bakken.