Slik ble Vlantana avslørt

Den store «snakkisen» i det norske lastebilmiljøet denne høsten har vært flere avsløringer rundt transportselskapet Vlantana Norge AS. Vi har snakket med journalisten som står bak de fleste avsløringene, som til slutt gjorde at selskapet ble anmeldt til politiet av Statens Vegvesen.

Avsløringer fra NLF-magasinet og lastebil.no viste at selskapet hadde stått for alvorlige brudd på kjøre- og hviletidsreglene og manipulering av timelister.

Statens Vegvesen har sammen med Arbeidstilsynet og Skatteetaten gjennomført en foretakskontroll av det litauiske selskapet og kommet frem til at de ikke oppfyller kravene for å drive transportvirksomhet i Norge.

Generalsekretær i Norges Lastebileierforbund, Geir A. Mo, uttalte følgende til NRK i slutten av november.

-Dette er forferdelig alvorlig. Selskapet ser ut til å være konstruert for å jukse og komme seg unna lover og regler. Alt tyder på at e systematisk har brutt kjøre- og hviletidslovene, fjernet dokumentasjon, manipulert timelister og underbetalt sjåførene sine.

I kjølvannet av avsløringene har selskaper som Asko, PostNord og DB Schenker sagt opp sine avtaler med selskapet.

I desember skrev lastebil.no at Vegvesenets løyveseksjon har avdekket flere alvorlige brudd på fellesskapsreglene som ligger til grunn for å få tildelt transportløyve. De har nå varslet tilbakekall av samtlige av Vlantana Norges løyver fra 6. januar.

Vlantana Norge mener imidlertid at artikkelen gir et totalt misvisende bilde av situasjonen.

-Vi har fulgt denne saken med stor interesse, vi også. Vi har et tett forhold med mange aktører i norsk transport, og er opptatt av at lover og regler følges, sier markedsansvarlig B2B hos St1 Norge AS, Jonas Bæk.

Hvordan jobbet journalistene?
Historien om Vlantana kan leses på lastebil.no, eller du kan se oppsumeringsvideoen nederst i denne artikkelen. Vi ønsket imidlertid å finne ut mer hvordan NLF-magasinet og lastebil.no har jobbet som gravejournalister i denne saken.

Redaktør i Norges Lastebileierforbund, Stein Inge Stølen, er den som har jobbet mest med Vlantana-saken de siste ukene. Bakgrunnen for avsløringene til NLF-magasinet lå i undersøkelser som ble iverksatt av Statens Vegvesen sommeren 2018. Da kom selskapet i medias søkelys knyttet til ulovlig bytte av tilhengere på tvers av norske og utenlandske trekkvogner. Dette dannet grunnlag for en rekke spørsmål knyttet til sjåførenes arbeidssituasjon.

(Artikkelen fortsetter under bildet – foto: Knut Gravråk)

Vi spurte Stølen hvordan det har vært å jobbe med denne saken, og om det bare har vært spennene eller også litt skummelt?

-Dette har fra dag én vært en sak uten sidestykke. Det har vært enkelte ganger hvor pulsen har steget litt ekstra, som for eksempel ved undersøkelser ute i felten. Det kan være litt skummelt å henvende seg til utenlandske sjåfører som kjører for selskaper du vet driver med snusk. Samtidig har erfaringer fra tidligere undersøkelser tilknyttet andre firmaer vist at sjåførene stort sett alltid er ofrene i slike saker, og om ikke de er imøtekommende så er de sjelden avvisende eller truende.

Føler du mye ansvar som journalist i en slik sammenheng? 

-Det gjelder å kjenne Vær Varsom Plakaten, og passe på at en ikke lanserer påstander som det ikke er hold i. Selv om du er rimelig sikker på at det foregår ulovligheter, må du balansere bildet. 

-Derfor ble det alltid forsøkt å innhente kommentarer fra motparten før publisering av de respektive sakene. Samtidig er det viktig å spille med åpne kort når det kommer til de virkemidlene en benytter for å innhente informasjon. I dette tilfellet ble det innhentet samtykke til lydopptak ved intervju, som senere skulle vise seg avgjørende som både bevismateriale og grunnlag for videre journalistiske vinklinger.

Har du møtt mye motstand? 

-Både ja og nei. En møter naturligvis motstand fra en part som skjønner at deres kriminelle handlinger står i fare for å bli avslørt. Samtidig vil jeg si at Vlantana Norge i det store og hele har opptrådt redelig i sin kontakt med oss og andre medier.

Hva sier resten av bransjen?

-Det gjentagende spørsmålet fra transportnæringen er «hvorfor har ikke dette blitt avdekket før?». Og akkurat dette vil nok være tema for diskusjon i lang tid fremover. En stor årsak til at Vlantana Norge har kunnet holde på slik over flere år, handler om at kontrollmyndighetene tidligere ikke har hatt et tilstrekkelig samarbeid på tvers av etatene. Forskjellen i Vlantana Norge-saken er at Vegvesenets krimseksjon etablerte en egen tverretatlig arbeidsgruppe med håndplukkede ressurspersoner. Håpet er at dette nå kan bli en permanent løsning, slik at også andre eksempler på organisert kriminalitet i den norske transportsektoren kan bli avdekket. Det er nok naivt å tro at Vlantana Norge-skandalen er et isolert tilfelle.

Se en oppsummering av «Vlantana-saken» her: