Derfor satser St1 på lading på Shell-stasjoner

St1 Norge AS som driver Shell-stasjonene i Norge har en visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Les hvordan ladestasjoner passer inn i den strategien her.

-Med vår visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi, er det helt naturlig for oss å satse på lading. Vi er allerede godt i gang, og vi har ambisiøse planer for fremtiden, sier strategi- og kommunikasjonssjef i St1 Norge AS, Sigrid Louise Philippart.

 St1 eier og driver de 312 Shell-stasjonene her i landet. De har gått over fra betegnelsen bensinstasjon til energistasjon. Der får du energi til både kjøretøyet ditt og deg selv, og flere og flere steder kan du også lade din elbil.

-Vi har allerede ladetilbud på 23 av våre Shell-stasjoner i samarbeid med Fortum. Spesielt på Mortensrud utenfor Oslo har denne satsingen blitt en stor suksess -det er verdens travleste ladested for elbil. Nå har vi ambisiøse planer for tiden fremover, og kommer med nye ladestasjoner der vi ser at det er størst behov, forklarer Philippart.

St1 kartlegger nå hvor det er størst behov og etterspørsel for ladestasjoner. Mange med elbil lader hjemme eller på jobb, og det finnes også flere kommunale tilbud om å lade gratis. Likevel er det ingen tvil om at er et økende behov for ladestasjoner langs veien.

-Vi jobber gjennom våre bransjeorganisasjoner, Drivkraft Norge og Virke, som begge er i kontakt med myndighetene for å gjøre rammevilkårene bedre for oss som ønsker å tilby ladestasjoner. Det dreier seg i stor grad om anleggsbidrag og effekttariff. Spørsmålet er hvor mye av kostnadene de kommersielle aktørene skal ta for utbyggingen av et tilfredsstillende ladenettverk i Norge, og om det er riktig å betale maks effekttariff på strøm, uavhengig av bruk, slik som i dag.

St1 jobber også sammen med Fortum rundt køproblematikk for å finne løsninger som skaper mindre kø ved populære ladestasjoner.

-Vi ser store muligheter fremover. Det blir flere og flere elbiler i Norge, og vi skal sørge for at våre energistasjoner også er relevante for elbilisten. Samtidig vet vi at snittlevetid på biler i Norge er 18,5 år, slik at bensin og diesel fortsatt vil være svært viktig for oss. Statistikk viser også at nordmenn kjører mer bil enn noen gang. Vi blir flere innbyggere og flere kjører bil, og vi skal møte denne etterspørselen, avslutter Philippart.

Se video fra åpningen av ladestasjonene på Momarken i februar 2017 her: