Bygges det nok døgnhvileplasser?

Regjeringen har i Nasjonal Transportplan et mål om 80 døgnhvileplasser innen 2023. Klarer de det? Les hva NLF og St1 tenker om døgnhvileplasser langs norske veier her.

-Da myndighetene vedtok den nasjonale planen for døgnhvileplasser i 2016, la man opp til et ambisiøst utbyggingstempo som krever detaljstyring både sentralt og regionalt. Halvveis i planperioden stiller vi derfor nå noen kritiske spørsmål til gjennomføringen, sier direktør i Norges Lastebileierforbund, Geir A. Mo.

Målet er altså 80 døgnhvileplasser innen 2023. NLF-direktøren har i forkant av hvert eneste statsbudsjett siden 2016 etterlyst konkrete bevilgninger til utbygging av døgnhvileplasser for å oppfylle NTP-målsetningen. Og hvert år har han blitt skuffet.

-Hverken i budsjettene for 2017, 2018 eller 2019 ble det satt av penger til dette. I det siste statsbudsjettet var døgnhvileplasser riktignok nevnt, men da ble det kun oppgitt at det skulle være etablert totalt 45 døgnhvileplasser i Norge før utgangen av 2018. Det betydde absolutt ingenting, for det målet var allerede nådd før teksten ble skrevet, sier Mo.

St1 ønsker å bidra
At det bygges døgnhvileplasser i Norge er hevet over enhver tvil, men spørsmålet er om det bygges mange nok – spesielt rundt de store byene.

-Myndighetene har etter hvert fått stort fokus på dette med døgnhvileplasser, og utlyser konkurranser for etablering og drift av døgnhvileplasser flere steder. Vi er en av aktørene som ønsker å bidra, sier Bård Granerud, etableringssjef retail i St1 Norge AS, som drifter Shell-stasjonene i Norge.

St1 har blant annet inngått avtale med Statens Vegvesen om drift av døgnhvileplasser på Stav utenfor Trondheim og på Koppang, og skal bygge en stor plass ved Tvedestrand på nye E18 i 2020  hvor det også legges fokus på rekreasjon for sjåførene gjennom etablering av et område med trimapparater.

-Noen ganger bygger vi døgnhvileplasser på eget initiativ ved våre bensinstasjoner, og andre ganger er det i samarbeid med Statens Vegvesen/Nye Veier. En døgnhvileplass skal ikke bare ha plass til   parkering for tyngre kjøretøy, men også ha oppholdsrom og toalett- og dusjfasiliteter, forteller Granerud.

Hva med de store byene?
Spesielt rundt de store byene er det et savn etter flere døgnhvileplasser.

-Det viktigste er selvsagt oppholdsrom, toaletter og dusj, men sjåførene får jo et enda bedre tilbud om døgnhvileplassen ligger i forbindelse med en bensinstasjon, slik at sjåførene kan kjøpe både drivstoff og mat. Dessuten er det noen som må drive tjenestene på vegne av for eksempel Statens Vegvesen, og da kan det være hensiktsmessig å ha døgnhvileplassen ved en bensinstasjon.

Utfordringen rundt de store byene er imidlertid plassen, og at det er vanskelig å finne egnede områder.

-Slik vil det nok alltid være i urbane strøk, men vi er stadig i kontakt med myndighetene og ønsker å være en positiv samarbeidspartner når det kommer til dette med døgnhvileplasser. Forhåpentligvis vil også vi kunne etablere flere døgnhvileplasser ved noen av våre bensinstasjoner i tiden fremover, sier Granerud.

I tillegg til Statens Vegvesen etablerer også Nye Veier døgnhvileplasser.

-Vi ønsker å legge til rette for døgnhvileplasser når vi planlegger veiene våre. Det er vi forpliktet til. Vi er imidlertid avhengige av drivere av døgnhvileplasser, eksempelvis St1/Shell etc. Foreløpig bygger vi ikke veier helt i nærheten av Oslo, så akkurat nevnte problemstilling med døgnhvileplasser rundt Oslo har vi ennå ikke møtt, sier kommunikasjonsdirektør i Nye Veier AS, Christian Altmann.