St1 starter siste borefase av verdens dypeste brønn for energiproduksjon

Det nordiske energiselskapet St1 starter nå siste boringsfase av sitt jordvarmepilotprosjekt i Otaniemi, Finland. Sjekk hvor dyp brønnen blir her!

Den første 6,4 kilometer dype jordvarmebrønnen ble ferdigstilt i fjor, og siste del av boringen av den andre brønnen – som nå er 3,3 kilometer dyp – starter nå i september. Når pilotprosjektet er klart i 2020, vil anlegget være verdens dypeste produksjonsanlegg for geotermisk energi, som produserer varme fullstendig utslippsfritt.

Boreutstyr ble montert ved anlegget i august, og seismologiske måleinstrumenter skal monteres på stedet for å samle inn data både om den kommende boringen, og om anleggets produksjonskapasitet. Borearbeidet vil foregå fram til februar 2020.

– Dette pilotprosjektet er unikt i verden. Vi borer i hardt finsk grunnfjell av granitt og det er utfordrende. Når det er fullført, vil anlegget i Otaniemi være det dypeste jordvarmeproduksjonsanlegget i verden. Målet er å først repetere konseptet i de nordiske landene, som vil gi et nytt, storskala utslippsfritt alternativ innen bærekraftig varmeproduksjon.Prosjektet har ført finsk geoenergiekspertise opp på globalt nivå – både hva gjelder boring, stimulering og vannflytanalyse», sier Matti Pentti, direktør for jordvarme i St1.

Når anlegget i Otaniemi er ferdig, vi det kunne dekke opptil 10 % av byen Espoo sitt behov for fjernvarme, og det med helt utslippsfri energi.