St1 lager metan av hydrogen og CO2

St1 og Q Power har startet et felles prosjekt for å utvikle en ny måte å lage syntetisk biometan på. Les hvordan her!

St1 har gått sammen med selskapet Q Power om å utvikle en ny måte å lage metan fra CO2 på.

Q Power har utviklet en teknologi som gjør det mulig å produsere biometan fra hydrogen og karbondioksid. Denne teknologien bruker karbondioksid som er utvinnet fra produksjonen av avfallsbasert etanol ved St1s bioraffineri. Biometan brukes som fornybart drivstoff i trafikken, som biogass og i flytende form i skipsfarten, for eksempel.

Pilotprosjektet vil bli implementert på St1’s Etanolix® bioraffineri i Vantaa i Finland, der avansert etanol blir produsert fra bakeriavfall for bruk som drivstoff i dag. Q Powers metaniseringsenhet er integrert med bioraffineriet. Pilotprosjektet i Vantaa vil vare i tre måneder, og en tankstasjon har også blitt koblet til pilotenheten, hvor bensinbilene som er med på pilotprosjektet får fylt biometan.

Med dette prosjektet presenterer Q Power og St1 konkrete løsninger for å bekjempe klimaendringer.  I stor skala vil biometan spille en viktig rolle, spesielt som et fornybart drivstoff for tyngre kjøretøyer og innen skipsfart. Konseptet tilbyr også muligheten til å lagre energi, og kan dermed brukes som energilagring for fornybar energi.

-For oss er utslipp og avfall råvarer som kan brukes til å øke bærekraftig biometanproduksjon betydelig. Vi er veldig fornøyde med det lanserte pilotprosjektet, da den lar oss teste konkrete løsninger for å bekjempe klimaendringer i et industrielt miljø sammen med St1, sier Eero Paunonen, administrerend direktør i Q Power.

-Bekjempelse av klimaendringer krever både bærekraftig drivstoff og binding av karbonet som allerede er i atmosfæren. Q Powers teknologi har et enormt potensial for å transformere karbondioksid fra forskjellige industrielle prosesser til bærekraftige drivstoff. Vi anser konseptet som veldig interessant med tanke på å konvertere karbondioksidstrømmer fra våre egne olje- og bioraffinerier, samt annen industri til bærekraftig drivstoff, sier Patrick Pitkänen, direktør for forretningsutvikling og bioraffinering i St1.

 

Prosessen

  • En type mikroorganismer kalt hydrogenotrofiske methanogener bruker hydrogen og

CO2 i en bioreaktor til å lage matan og vann.

  • Dette kalles en Sabatier-reaksjon: CO2 + 4H2→ CH4 + 2H2O.

Spesifikasjoner for prøveprosjektet ved Etanolix-anlegget i Vantaa:

  • Kraft: 8 kW hydrogen og 12 kW elektrisitet
  • CO2 inn: 1,33 kg/t
  • H2 inn: 0,24 kg/t
  • CH4 ut: 0,45 kg/t, 6,7 kWh/t

Estimat for et fullskala anlegg:

  • Kraft: 1 MW hydrogen og 1,6 MW elektrisitet
  • CO2 inn: 1500 tn/a
  • H2 inn: 275 tn/a
  • CH4 ut: 490 tn, 7300 MWh/a