-Verktøyet næringen har ventet på

Fair Transport er et kvalitetsprogram lansert av Norges Lastebileierforbund for å gjøre det lettere transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige alternativer. Les hva St1 mener om initiativet her.

– Dette er verktøyet næringen har ventet på, forteller administrerende direktør Geir A. Mo.

Merkevaren Fair Transport er utviklet i NLFs søsterorgan Sveriges Åkeriföretag, og tas nå til nye høyder i Norge.

– Transportbedrifter som slutter seg til Fair Transport forplikter seg til å møte strenge krav til arbeidsvilkår, trafikksikkerhet, klima og miljø. Vi har allerede mange hundre NLF-bedrifter som oppfyller disse kriteriene. Nå er målet å verve enda flere, og at så mange transportkjøpere som mulig skal ta ansvar og benytte seg av Fair Transport, sier NLF-direktøren.

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for vegtransportører. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og bedre sjåførenes sosiale forhold.

Fair Transport skal motvirke usunne holdninger i transportkjeden som bidrar til flere ulykker, organisert transportkriminalitet, skjeve konkurranseforhold og sosial dumping.

Ved å bevisstgjøre transportkjøperne sitt medvirkeransvar, og samtidig tilby statlige, kommunale og private transportkjøpere et verktøy som sikrer anskaffelse av bærekraftige transporttjenester, ønsker NLF å gjøre kjøp av samfunnsansvarlig kvalitetstransport mer anerkjent og tilgjengelig.

For å være en Fair Transport-bedrift må transportøren ha et godkjent trafikksikkerhetsprogram, ha opplæring i utslippsvennlig kjøreadferd, et fullverdig HMS-system og et program for bærekraftig bedriftsledelse, herunder arbeidsmiljø og sosialt ansvar.

St1 støtter initiativet
St1 Norge jobber tett med transportbransjen, og har også en visjon om å bli ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi.

-Ved at bransjen nå tar et initiativ som blant annet innebærer anskaffelse av bærekraftige transporttjenester ser vi på som veldig positivt. Det skaper en større bevissthet for, og også en forpliktelse til å velge bærekraftige løsninger, sier Jonas Bæk, markedsansvarlig B2B, hos St1 Norge AS.

Jobben med å få ned klimagassutslippene fra transportbransjen er imidlertid et samarbeid hvor alle aktører må jobbe sammen.

-Vi må også ha med oss transportørene og deres kunder igjen. Initiativ som det NLF nå setter i gang er svært viktig for arbeidet med å få ned klimagassutslippene.