-Alternative motorteknologier i tungtransporten bør få bompengerabatt

Det haster å få ned CO2-utslippene, og derfor er det blant annet innført bompengerabatt for elbiler. – Dette bør også gjelde for andre motorteknologier som bidrar til utslippskutt, sier Simen Hauland fra St1.

St1 er en av flere aktører som jobber for reduserte bomsatser for alternative motorteknologier som kutter utslipp i de store norske byene.

-Skal vi klare å få ned CO2-utslippene fra tungtransporten så raskt som mulig, må vi ta i bruk alle løsningene som er tilgjengelig i dag. Det vil ta tid før hydrogen og ren batterielektrisk drift er kommersielt tilgjengelig for tungtransporten, og derfor trenger vi insentiver som fremmer øvrige alternativer til fossil diesel slik som bioetanol og etanolmotoren, sier Simen Hauland, Key Account Manager for B2B i St1 Norge.

I september i fjor lanserte St1 sitt nye fornybare biodrivstoff RED95 på Shell Grorud. RED95 står for Renewable Ethanol Diesel 95, og består av opptil 95 prosent etanol samt vann og additiver. Drivstoffet egner seg for tyngre kjøretøy, og har et potensial for en CO2-besparelse på over 100 prosent. Drivstoffet anvendes i spesialtilpassede ED95-motorer som per i dag produseres av Scania.

-Vi trenger teknologinøytralitet i klimakampen. Det vesentlige er å få redusert CO2-utslippene, og mengden fossilt drivstoff – ikke hvilken teknologi man bruker.

St1 jobber derfor for at alternative motorteknologier som ED95-motoren skal få reduserte takster i bomringen, og på den måten bidra til utslippskutt.