Hvordan produsere strøm kostnadseffektivt?

Det å produsere strøm så kostnadseffektiv som mulig er viktig. Les hvordan St1 jobber med det her.

Vindparken som det St1-deleide vindkraftselskapet TuuliWatti har designet for Sarvisuo i den finske kommunen Simo, er en av vinnerne av en nylig avsluttet anbudskonkurranse for fornybar energiproduksjon holdt av Den finske energimyndigheten. Prosjektets investeringsbeslutning på over 100 millioner euro er under forberedelse, og det forventes at bygningsarbeidet starter opp allerede i år.

Anbudskonkurransen var teknologinøytral, og man søkte etter nye prosjekter med en samlet årlig kraftproduksjon på 1.4 TWh, og som trenger minst mulig driftsstøtte – altså de mest kostnadseffektive prosjektene. Konkurransen var åpen for investeringsprosjekter innen sol-, bølge- og vindkraft samt kraftproduksjon fra biomasse og biogass.

Administrerende direktør i TuuliWatti Oy, Jari Suominen, tror at anbudskonkurransen for fornybar energiproduksjon støtter og bidrar til at vindkraftindustrien blir konkurransedyktig. Anbudskonkurransens struktur gjør at en estimerer at behovet for driftsstøtte settes på et marginalt nivå. Hvorvidt det i det hele tatt er et behov for driftsstøtte, avhenger av utviklingen i markedsprisen for strøm. Teknologiutviklingen har gjort kraftproduksjonen fra vind billigere og billigere.

– Alle prosjektene som deltok i konkurransen var vindkraftprosjekter, og det viser at dette er en av de mest konkurransedyktige måtene å produsere fornybar strøm på. Det at det gikk så bra for oss i denne anbudskonkurransen for fornybar kraftproduksjon, er et bevis på at vi er en av de mest kostnadseffektive aktørene i bransjen, sier Jari Suominen.

Målet med anbudskonkurransen er å øke Finlands årlige fornybare kraftproduksjon med 1.4 TWh, og dette vil bety investeringer på over en milliard euro i løpet av de neste tre årene.