Skjerpede krav til tyngre kjøretøy

Jon Georg Dale (FrP), Samferdselsminister

Samferdselsministeren Jon Georg Dale skjerper reglene for vinterdekk på tunge kjøretøy. Se hva regjeringen ønsker å gjøre her.

Vogntog med dårlige dekk på glatte vinterveier er et kjent fenomen i Norge. Flere stygge ulykker har skjedd på grunn av dårlig dekk de siste årene, og skjerpede krav er også noe St1 Norge støtter.

-Alle våre kunder ferdes på norske veier, og vi er opptatt av at det skal være så trygt som mulig. Dessuten er mange av våre kunder lastebilsjåfører, så det er klart vi bryr oss om sikkerhet på veien. Og det å ha gode dekk er noe av det viktigste man kan gjøre for trafikksikkerheten, sier markedsansvarlig B2B i St1 Norge AS, Jonas Bæk.

Regjeringen innførte i 2013 et påbud om vinterdekk for tungbil over 3500 kg med unntak av løfteaksler. I 2014 ble dette påbudet utvidet, og det ble innført påbud om vinterdekk på alle aksler.

Ser til Tyskland
Tyske myndigheter har nå skjerpet kravene til vinterdekk for tunge kjøretøy, slik at det bare er dekk merket med det såkalte «alpesymbolet» (Three Peak Mountian Snow Flake) som er godkjent. Samferdselsdepartementet har nå bedt Vegdirektoratet vurdere om en skjerping etter samme mønster som i Tyskland bør bli foreslått i Norge.

Vegdirektoratet skal også vurdere om et om et skjerpet vinterdekkrav bare bør gjelde drivende og styrende aksler slik som i Tyskland, eller alle hjul, inkludert hjul på tilhenger. Tilgjengeligheten av denne type dekk og om det vil være forsvarlig med en overgangsperiode skal også vurderes. I Tyskland er det en overgangsperiode frem til 30. september 2014 for bruk av dekk merket M+S, produsert før 31. desember 2017.

Flere tiltak
-I lys av de alvorlige ulykkene med tungbil denne vinteren har jeg bedt Statens vegvesen om å styrke kontrollinnsatsen i Nord-Norge. I tillegg vil tollvesenet styrke dekk- og kjettingkontrollene på grenseovergangene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Det kan være utfordrende å kjøre i Norge på vinterføre, og god kompetanse blant sjåførene som kjører er viktig. Regjeringen har de siste årene jobbet systematisk opp mot EU-systemet for å få på plass styrkede krav til vinterkompetanse for utenlandske sjåfører.

-Det har vi vunnet frem med. Yrkessjåførdirektivet i EØS blir nå revidert, og fra 2020 vil det bli styrkede krav til sjåførene sin kompetanse til kjøring under ekstreme værforhold. Det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier, og farlige vogntog skal bort fra norske veier, sier Dale.