St1 forsker på skogen

Et stort forskningsprosjekt er satt i gang i Finland for å finne ut av skogens samlede innvirkning på klimaet.

Skogen er naturens egen karbonvasker, og St1 støtter nå Institutt for atmosfærisk og jordsystemforskning ved Helsingfors universitet i dette prosjektet.