Pilotprosjekt for karbonhøsting i Marokko

St1 har inngått en avtale med Université Mohammed VI Polytechnique i Marokko og gjødselselskapet OCP om å gjennomføre et pilotprosjekt for skogplanting.

I en treårsperiode skal prosjektet undersøke karbonhøsting ved hjelp av trær dyrket under ulike kontrollerte forhold i Marokko. Målet med prosjektet er å finne en optimal løsning for bruk av jordforbedring og vanningssystemer i kostnadseffektiv skogplanting og karbonhøsting. Natural Resource Institute Finland (LUKE) vil fungere som skogekspert i prosjektet. Pilotprosjektet er også første steg mot å etablere et godkjent verktøy for å bekjempe klimaendringer med karbonsluk (carbon sink) i form av skogplanting.