Shell satser på RED95

St1 som driver Shell-stasjonene i Norge begynner nå å selge drivstoffet RED95, som er et drivstoff bestående av 95% etanol og som er laget for tyngre kjøretøy.

RED95 eller ED95 er et drivstoff bestående av 95% etanol samt additiver som gjør at dette drivstoffet kan brukes i egen ED95-motorer, som Scania i dag bruker i noen av sine tyngre kjøretøy. Det fremste argumentet for ED95 som drivstoff er at det kan produseres på en bærekraftig måte og på en måte som gjør at utslippene av CO2 i et livsløpsperspektiv blir lave.

I en rapport laget av Transportøkonomisk Institutt i 2014 kommer det frem at resultatene og erfaringene med å etablere fyllestasjoner for ED95, og ASKOs drift av varetransportlastebiler, viser at Scanias lastebiler med ED95 motorer gir et driftssikkert og klimavennlig alternativ til diesel.

– Vi begynner nå å selge dette drivstoffet på vår Shell-stasjon i Grorud i Oslo, og vil utvide med flere stasjoner etter hvert. Råstoffet i ED95 varierer, og med vårt planlagte anlegg på Follum utenfor Hønefoss på plass kan vi lage ED95 av sagflis. Per i dag er det Scania som lager motorer som kan gå på ED95, men vi har tro på at flere av produsentene nå ser fordelene av ED95, og således vil følge etter Scania, sier Jonas Bæk, markedsansvarlig B2B hos St1 Norge AS.

I et demonstrasjonsprosjekt fra 2014 var målet blant annet å erstatte raffinert autodiesel fra mineralolje med ED95, og dermed redusere klimapåvirkningen fra lastebilene med minst 70%. En av aktørene i demonstrasjonsprosjektet var ASKO, som bruker flere Scania-lastebiler som kan kjøre på dette drivstoffet.

Klimabesparelse på over 80%
Etter demonstrasjonsprosjektet viste beregninger at utslippene av klimagasser i et livsløpsperspektiv vil være 0,22 kg CO2-ekvivalenter per km for et tyngre Scania kjøretøy med ED95 og 1,2 kg CO2ekvivalenter per km for et tilsvarende Scania kjøretøy med norsk autodiesel fra raffinert mineralolje.

Dette er en reduksjon av klimapåvirkningen med 82% ved bruk av ED95 og Scanias lastebiler sammenlignet med bruk av tilsvarende lastebiler med autodiesel i et livsløps-perspektiv regnet i CO2-ekvivalenter. Beregnet redusert klimapåvirkning med til sammen 40 ED95 Scania lastebiler i Norge fra prosjektets start i 2012 og frem til siste verkstedbesøk våren 2014 viste en reduksjon på ca. 892 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med diesel

– Både ASKO og Tine har nå lastebiler som kan kjøres på ED95, og nå som også vi starter salget av dette drivstoffet så utvides tilbudet og vi håper flere kan investere i lastebiler som kan gå på dette drivstoffet. Det vil bety en stor klimabesparelse i tiden fremover, sier Bæk.

Asko tester nå en ny Scania-motor som bruker ED95, og som har mange forbedringer. Blant annet mer effekt.

ASKO samarbeider med St1 og Shell
ASKO er Norgesgruppens grossistselskap, og har allerede en samarbeidsavtale med St1 Norge AS. ASKO har en ambisjon om 100% fornybart drivstoff innen 2020. Med den nye avtalen med St1 gjør selskapet nå et betydelig skritt i retning av å oppnå sin ambisjon.

I forbindelse med at St1 kunngjorde at de skal bygge en bioetanolfabrikk i Norge høsten 2016, uttalte ASKO følgende:

– Bioetanol kan redusere utslipp med over 80 %, og bør derfor være et interessant og attraktivt drivstoff for alle transportvirksomheter. Med dagens teknologi og infrastruktur erfarer vi at bioetanol i dag er best egnet for by- og nærdistribusjon. I framtiden vil bioetanol trolig kunne benyttes også på lengre og tyngre transporter. Med rette rammebetingelser er bioetanol et godt fossilfritt drivstoffalternativ for transportbransjen, sa Marius Råstad, logistikksjef hos ASKO Norge AS.

Ønsker du mer informasjon om RED95, ta kontakt med oss på euroshell@st1.no