Pilotprosjekt i Thailand

St1 har nå ferdigstilt et Etanolix®-anlegg ved Ubon Bio Ethanol Ltd. sitt stivelse- og etanolanlegg i Ubon Ratchathani, Thailand.

St1 piloterer sin egen teknologi for produksjon av avansert etanol til veitransport ved å bruke kassavamasse som råstoff. Pilotfasen er avgjørende for å ferdigstille konseptet for et fullskala etanolproduksjonsanlegg som bruker kassavamasse som råstoff.