Debatten bør handle om bærekraft og utslippsreduksjon, ikke råstoff

Debatten rundt palmeolje i biodrivstoff har rast i Norge den siste tiden. Noen har til og med tatt til orde for å boikotte Shell og driveren St1 fordi de har brukt palmeolje i sitt drivstoff. – Det er det ingen grunn til. Vi bruker palmeolje som er produsert på en bærekraftig måte, sier Sigrid Louise Philippart fra St1 Norge AS.

Regjeringens omsetningspåbud for biodrivstoff fungerer. Biodrivstoff sto i 2017 for en utslippsreduksjon på 1,8 millioner tonn CO2.

– Dette er svært gode nyheter for miljøet. Selv om det selges flere og flere elektriske biler i Norge, er det fortsatt omtrent tre millioner bensin- og dieselbiler på veiene i dette landet. Skal vi nå regjeringens mål om å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030 må vi gjøre noe nå. Og da er biodrivstoff helt nødvendig for å nå målene, forklarer Sigrid Louise Philippart, kommunikasjonssjef i St1 Norge AS.

I St1 har vi en visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2– bevisst energi.

–Lite hensiktsmessig at debatten om biodrivstoff har sporet helt av på grunn av palmeolje. Ja, palmeoljeproduksjon som fører til avskoging er et stort problem, men det behøver ikke å være slik. Vi bruker palmeolje som er produsert på en bærekraftig måte.

Bærekraftig og sporbar palmeolje
Palmeoljen som periodevis blandes inn i drivstoffet som selges på Shell-stasjonene i Norge i dag, er sporbar helt tilbake til plantasjen.

– Vi garanterer for at alt biodrivstoffet vi omsetter på Shell-stasjonene i Norge er sertifisert i henhold til EUs bærekraftskriterier, og at den palmeoljen som tidvis blandes inn i drivstoffet er sporbar helt tilbake til plantasjen.

St1 bruker ikke palmeolje i drivstoffet som selges på Shell-stasjonene i dag, på grunn av markedssituasjonen , men energiselskapet utelukker ikke at de vil bruke slik palmeolje igjen i fremtiden.

– Palmeplanten har svært gode egenskaper og er en av de mest produktive oljeplantene som finnes. Ved at ansvarlige selskaper som St1 har avtaler med leverandører av bærekraftig palmeolje, så er vi med å opprettholde den bærekraftige palmeoljeproduksjonen. Vi er bekymret for hva som skjer hvis det skulle bli et palmeoljeforbud i Norge, og at selskaper som oss slutter å etterspørre produktene deres. Da kan resultatet bli at det kun er de useriøse leverandørene av palmeolje som vinner frem, og det vil føre til avskoging.

Satser på lokal produksjon av skogavfall
Palmeolje er imidlertid ikke den store driveren til St1 når det gjelder biodrivstoff. Men det har vært en del av miksen, og kommer mest sannsynlig til å være det i fremtiden også, da den kan føre til stor klimabesparelse. Andre alternativer er for eksempel tallolje, men produksjonen av bærekraftig tallolje er begrenset, og stod kun for 1,6 prosent av den totale biodrivstoffomsetningen i 2017.

Ett av St1 sine hovedsatsingsområder er lokal produksjon av avansert biodrivstoff fra avfall her i Norden. Produksjonen er allerede i gang på St1 sine seks fabrikker i Finland og Sverige, mens planleggingen er i full gang for produksjon av bærekraftig bioetanol av norsk skogavfall på Norske Skog sin gamle fabrikk på Follum utenfor Hønefoss.

– Biodrivstoff vil være viktig i mange år fremover. Derfor mener vi debatten bør handle om bærekraftig produksjon og faktiske klimautslipp, i stedet råstoff. Ut fra et klimaperspektiv kan det lages bra og dårlig biodrivstoff av de fleste aktuelle råstoff. Man bør ikke utelate råstoff som kan bidra til store klimabesparelser. Det er bærekraftige produksjonsmetoder for plantene, og sporbarheten tilbake til plantasjene som er avgjørende for at biodrivstoffet skal gi oss de klimaegenskapene vi er ute etter i jakten på alternativer til fossil olje, uten å ha negativ effekt på miljøet. Bærekraftig palmeolje , på lik linje med alle andre aktuelle oljevekster og planter som kan brukes i biodrivstoff, hører hjemme i denne miksen.

Tre hovedutfordringer

Philippart peker på tre hovedutfordringer for salg og produksjon av biodrivstoff fremover. Oppskalering av teknologien for produksjon av bærekraftig drivstoff, nok råstofftilgang og forutsigbare rammebetingelser fra myndighetene.

– Vi har allerede vist at satsing på biodrivstoff fungerer. Nå trenger vi en faktabasert debatt og en kunnskapsbasert politikk som bidrar til økt tilgang på bærekraftig biodrivstoff som gir oss den klimabesparelsen vi er avhengig av, avslutter Sigrid Louise Philippart.