Østerdalsporten + St1 Norge

St1 Norge AS har inngått avtale med Østerdalsporten om å etablere en full-service Shell energistasjon ved riksveg 3/25 i Elverum kommune. Hele anlegget vil dekke et tomteareal på ca. 7.500 kvm, og ligger veldig godt tilgjengelig fra den nye veitraseen. St1 ser for seg en åpning når veien åpner for trafikk om en tre års tid.

Bildetekst:
Fra venstre: Mika Wiljanen, administrerende direktør i St1 Norge AS og Karl Erik Rimfeldt, daglig leder i Østerdalsporten AS.