Hvordan blir fremtidens biler?

Hvordan vil bilene og lastebilene være om 20 år? Vil de kjøre av seg selv? Er det kun elbiler på markedet? Vil det være lov å kjøre bil i byer i det hele tatt? Og hva med ulykker? Vi tok en prat med tre eksperter for å finne ut om bilismens storhetstid er forbi.

Det sies at persontransporten står overfor sitt største skifte siden T-Ford’en trillet ut på veiene for over 100 år siden. Den tidligere sjefen i General Motors, Bob Lutz, skrev i fjor høst at bilindustriens æra nærmet seg slutten, og at alle hadde «fem år på å bli kvitt bilen sin, eller så måtte de vrake den». Internasjonalt snakkes det om «car peak» og at det å eie sin egen bil blir mindre populært, at færre tar førerkort og at det kan bli forbudt å kjøre bil selv om få år. Her hjemme leser vi i nyhetene om økte bompengesatser, færre parkeringsplasser, bilfrie sentrum og dieselforbud.

Så hva skjer om 20 år, i det herrens år 2038, hvordan vil bilene være da?

– I noen grad som i dag, men samtidig vil svært mange av bilene være autonome eller semiautonome. På grunn av alderen på den norske bilparken vil fortsatt en del av dagens teknologi fortsatt være i bruk. Selv om mange biler vil være selvkjørende, tror jeg ikke det vil bli helt forbudt å kjøre bil selv, sier Øystein Herland.

Øystein Herland, Volvo

Herland er administrerende direktør i Volvo Norge, og en mye brukt talsperson når det gjelder fremtidens biler i Norge. Han får støtte av generalsekretæren i Kongelig Norsk Autombilklub, Børre Skiaker.

– Jeg tror deler av bilparken er som i dag, men omfanget av elbiler, hydrogenbiler og kanskje hybrider er langt større. Jeg tror også at selvkjøringsteknologien vil være utviklet og godt kjent i deler av kollektivsystemet, men også i privatbilene. Bilene blir avanserte og alltid tilkoplet til internettet med alle muligheter det gir i form av kommunikasjonskanaler for bruker, bilen kommuniserer med andre biler, basestasjoner, redningstjeneste og så videre. I deler av byene tror jeg det kan bli forbudt å kjøre bil selv, i hvert fall for biler med forbrenningsmotorer.

Med biler som kjører av seg selv vil sannsynligvis mange ikke eie sin egen bil lenger heller. Ved hjelp av en app kan man bestille en selvkjørende bil når man trenger den, den vil kjøre deg dit du vil, og fortsette for å plukke opp en annen passasjer et annet sted.

Flest elbiler
Både Herland og Skiaker tror elbiler vil være dominerende om 20 år, og de tror ikke det vil være mange kjøretøy som går utelukkende på fossilt drivstoff.

Børre Skiaker, KNA

– Jeg tror biler som bare kjøres på fossilt drivstoff vil være borte, majoriteten vil være elektrifiserte eller delelektrifiserte. Hydrogen vil ha liten utbredelse på personbiler, men trolig noe mere på tungtransport.

Skiaker i KNA påpeker at det er stor forskjell på ulike lands ressurstilgang til å produsere batterier, og ikke minst økonomi. Alle land er ikke som Norge.

– Derfor tror jeg ikke biler med forbrenningsmotorer vil være helt borte. Pris på ny teknologi vil også være avgjørende.

Fortsatt behov for gode veier
Både Skiaker og Herland er enige om at det vil være behov for gode veier også om 20 år.

– Ja, både biler, varetransport og kollektivreisende trenger motorveier for mellomlange reiser også i fremtiden, sier KNA-sjefen.

Herland er enig:

– Ja, effektiv infrastruktur vil alltid være nødvendig enten vi har lav- eller nullutslippsbiler eller autonome eller semiautonome biler.

En fremtid uten ulykker?
Skal vi tro ekspertene går vi altså mot en fremtid med færre biler, kanskje forbud mot bilkjøring i byer, stort sett elektriske biler på landeveien, tungtransport på hydrogen, samt både biler og lastebiler som kjører av seg selv.

Da kan vi ha løst store deler av forurensningsproblematikken fra transportsektoren og plassmangelen i byene. Men hva med alle ulykker og problemene de fører til i form av traumatiserte skjebner og kostnader for samfunnet?

Knut Knudsen, Continental

– Ved hjelp av god teknologi, som selvkjørende biler og gode dekk, samt gode holdninger, tror vi på en fremtid helt uten ulykker. Derfor har vi lansert vår Vision Zero, hvor visjonen er en fremtid uten ulykker, skadde og drepte på veien, ser Knut Knudsen, product manager hos Continental Dekk Norge.

Continental bør vite hva de snakker om. Riktignok er de mest kjent for å produsere dekk, men den tyske bilfabrikken er også en stor leverandør av teknologi til bilindustrien som ABS-bremser, elektroniske stabiliseringssystemer og teknologi som gjør at biler kan kjøre av seg selv.

Er bilens storhetstid over?
Så hvis fremtiden innebærer null ulykker, ingen forurensning og færre biler som gjør at man også løser utfordringen med plassmangel i byer og trafikkøer på motorveiene, så kan vi vel slå fast at bilens storhetstid likevel ikke er over. Eller?

– Bilen vil eksistere også i fremtiden, men vi vil abonnere, leie, lease og dele i veldig stor grad. Vi vil på en måte betale for å ha mobilitet eller kunne være mobile, ikke for å eie en bil, mener Volvo-sjefen.

Børre Skiaker sier det slik:

– Det er neppe noe som er kommet for å bli i samfunnet, men det finnes ingen gode alternative individuelle kjøretøytyper for persontransport som er i nærheten av å kunne utkonkurrere en bil eller noe som ligner på en bil. Dessuten vil bilen uansett ha et stort potensiale som fritidssyssel for mange – også om 20 år og mange år etter det igjen.