St1 på Zerokonferansen

Zerokonferansen 2017

Thomas Hansen fra St1 Norge AS var blant årets foredragsholderne ved årets ZERO-konferanse, og fra scenen fortalte han om hvilke muligheter bioraffineriet Follum kan gi, og hvordan dette er en viktig del av en løsning på klimautfordringene vi står ovenfor.

Innlegget til Thomas vakte stor interesse for St1 og vår satsning på fornybar energi.

Stand på ZERO

Innlegget til Thomas resulterte i mange besøkende på standen til St1, og interessen var en gylden anledning for de som stod på stand å fortelle enda mer om St1 sine prosjekter. Responsen fra besøkende var overeldende, og interessen var særlig knyttet til hvordan biodrivstoff kan være en del av løsningen på utfordringene transportbransjen har knyttet til C02-utslipp.

ZERO-konferansen er Nord-Europas største møteplass for alle som er opptatt av klima, energi og grønn vekst. I år deltok 1 300 beslutningstagere fra politikk og næringsliv og 120 internasjonale og nasjonale foredragsholdere. Les mer om konferansen her