St1 fortsetter med bioinvesteringer i Göteborg

St1 fortsetter rekken av investeringer som skal sikre oppstart av produksjon av fornybar diesel i 2020 ved sitt raffineri i Göteborg, Sverige.

Selskapet har nå signert en ingeniørdesignpakke og lisensavtale med Haldor Topsoe for en produksjonsenhet for fornybar diesel. Denne vil bli integrert med St1s raffineri. Enheten vil bygges under forutsetning av en endelig investeringsbeslutning som fattes etter ferdigstillelse av design våren 2018, og etter å ha mottatt nødvendige tillatelser. Selskapet annonserte en investering på 40M EUR i en hydrogenenhet ved raffineriet i juli. Hydrogenenheten representerer første trinn i investeringsprogrammet for produksjon av fornybar diesel, som tar sikte på en årlig produksjonskapasitet på 200.000 tonn.

– De nordiske landene som St1 operer i har verdens mest ambisiøse målsetninger for fornybart drivstoff. Det vil derfor være logisk å investere i produksjon av fornybar diesel ved raffineriet vårt. Forestående lovgivning i EU, spesielt med tanke på råvarer, kaster en skygge av politisk urolighet som gjør investeringsbeslutningen svært vanskelig. En fleksibel råvarebase er derfor det eneste brukbare alternativet for oss ved planlegging av vår nye produksjonsenhet. En slik base vil levere bærekraftig drivstoff av høy kvalitet til dagens og fremtidens bilpark, sier Hilde Wahl, CEO i St1 Sverige.

St1 fortsetter å utvikle ny teknologi for produksjon av avansert etanol, med sterkt fokus på lignocellulosisk råstoff. Det første Cellunolix®-anlegget som skal produsere avansert etanol av sagflis er nå i innkjøringsfasen i Kajaani, Finland. Selskapet er også på utkikk etter steder å etablere nye Cellunolix®-anlegg i driftslandene. I 2016 ble det for eksempel signert en intensjonsavtale om etablering av et anlegg ved Follum i Hønefoss. St1 drifter allerede fem etanolanlegg som produserer avansert avfallsbasert etanol for transportsektoren. Et av etanolanleggene er integrert med St1s raffineri i Gøteborg og har en produksjonskapasitet på fem millioner liter avansert etanol per år, med bruk av 20 000 tonn bakeriavfall som råstoff.