Forutsigbarhet er avgjørende for bio-fremtiden

Omsetningskravet til andelen biodrivstoff i drivstoff økte fra syv til åtte prosent 1. oktober, og i 2020 vil kravet være at 20 prosent av drivstoff som selges i Norge skal være biodrivstoff.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet i fjor ble omsetningsmandatet for biodrivstoff vedtatt å økes gradvis frem mot 2020. Fra 1. januar i år ble kravet økt fra fem til syv prosent, og 1. oktober økte det ytterligere til åtte prosent. I 2020 vil kravet være at alt drivstoff til veigåendesom selges i Norge inneholder 20 prosent biodrivstoff – hvorav minst åtte prosent må være såkalt avansert biodrivstoff.

Biodrivstoff kan bidra til store kutt i klimagassutslippene, og St1 er blant aktørene som allerede satser tungt på å produsere biodrivstoff – blant annet med planer om produksjon av drivstoff basert på produkter fra norsk skog. Direktør for fornybar energi i St1, Thomas Hansen, er ikke bekymret for kravet om økt innblanding av biodrivstoff i årene som kommer.

– Nå har myndighetene lagt lista med dette omsetningskravet, og vi skal klare å nå det. Vi er positive til et omsetningsmandat som et virkemiddel for å redusere utslippene fra veitransporten og stimulere biodrivstoffproduksjonen, sier han.

Miljøstiftelsen ZERO er blant de som har vært tydelige på at biodrivstoff er en viktig del av fremtidens transporti. Rådgiver Anne Marit Melbye er klar på at biodrivstoff er en avgjørende del av fremtidens energimiks.

– For å fase ut fossilt drivstoff er vi avhengige av bærekraftig biodrivstoff i de sektorene som ikke kan bruke el eller hydrogen – spesielt fly, skip og tungtransport. For å nå målet om en fossilfrifri transportsektor må man ha en helhetlig satsing på både el, biodrivstoff og hydrogen, sier hun.

Det er ingen tvil om at riktig produsert biodrivstoff kan kutte store mengder av dagens CO2-utslipp fra veitransporten.

– Teoretisk sett kan man få store kutt. Med 20% innblanding kan man få kutt på drøyt 1,5 millioner tonn årlig dersom bærekraftig biodrivstoff erstatter fossilt, sier Melbye. Tas det hensyn til utslippene gjennom verdikjeden er utslippskuttene en snau million tonn årlig.

Stabilitet viktigst

Thomas Hansen i St1 er klar på at de vil møte myndighetenes omsetningskrav, men at det er én ting som er langt viktigere enn prosentandelen i omsetningskravet.

– Det aller viktigste for oss er at satsingen er langsiktig. Dette er en bransje i utvikling, og det vi holder på med er teknologiutvikling. Som en innovativ industriell aktør er vi absolutt villige til å ta risikoen forbundet med markedet og teknologien, men vi kan ikke ta politisk risiko. Derfor er vi avhengige av et forutsigbart rammeverk, sier han.

St1 produserer allerede biodrivstoff basert på sidestrømmer fra skogindustrien i Finland, og planen er å bygge et anlegg på Follum i Buskerud som skal gjøre det samme. Forutsigbare rammebetingelser er viktig for å få dette på plass, og på denne måten sørge for at biodrivstoffindustrien kan vokse. Dette er igjen avgjørende for å kunne tilby biodrivstoff til en pris som markedet er villig til å betale.

– Dette er en bransje i sterk utvikling, men etterhvert som dette går fra å være teknologiutvikling, som det er i dag, til produksjon vil prisene gå ned. Vi ser allerede at prisene vi kan få ut av anlegget på Follum vil være lavere enn det vi får til i Finland. Dette er det grønne skiftet i praksis, og vi bygger en industri som har som mål å stå på egne ben, sier Hansen.

Tidligere har det vært uenigheter rundt biodrivstoff og avgifter som har skapt usikkerhet i markedet. Nå tror imidlertid både Hansen i St1 og Melbye i ZERO at biodrivstoffinsentivene har kommet for å bli.

– Det demonstreres en klar vilje fra politikerne til å få på plass rammevilkår, og alle er enige om den overordnede retningen – så diskuterer man detaljer, men det er sånn det skal være, sier Hansen.

EU jobber nå med nye direktiver rundt biodrivstoff, og disse vil også påvirke Norge. Melbye er imidlertid sikker på at biodrivstoff har kommet for å bli – både i Norge og i resten av Europa.

– Biodrivstoff har definitivt kommet for å bli, men akkurat hvordan ting vil bli er ikke hugget i stein enda. Det er likevel en tydelig ambisjon om å redusere klimagassutslippene, og da er bærekraftig biodrivstoff viktig, avslutter hun.

Gasoline nozzle and hose.