St1 i samarbeid med ASKO

Dagligvaregrossisten ASKO og energiselskapet St1 inngikk i vinter en langsiktig avtale om leveranser av bærekraftig biodrivstoff til ASKO.

ASKO er Norgesgruppens grossistselskap, og de har en ambisjon om 100% fornybart drivstoff innen 2020. Med den nye avtalen med St1 gjør selskapet nå et betydelig skritt i retning av å oppnå sin ambisjon.

St1, som blant annet driver Shell-stasjonene i Norge, leverer et drivstoff som er produsert med utgangspunkt i avfall, og som selvfølgelig er sertifisert etter EUs bærekraftkriterier. St1 leverer bærekraftig drivstoff til ASKOs anlegg i Norge. Avtalen som er inngått er 5 årig.

– ASKO har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Derfor er det av stor betydning at våre lastebiler forurenser minimalt. Avtalen vi nå har inngått med ST1 er viktig for å nå våre klimamål, sier styreleder Torbjørn Johannson i ASKO.

ASKO-selskapene er lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord. Med 600 lastebiler på veien hver dag er ASKO en av Norges største transportbedrifter.

Sammenfallende interesser
Også St1 har ambisiøse klimamål og har en visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi

– For ST1 er denne avtalen svært gledelig. Den gjør at vi styrker vår posisjon som et ledende selskap innen fornybar energi. Jeg opplever at det er spennende å jobbe sammen med ASKO, ettersom selskapet i likhet med ST1 har ambisiøse mål innen klima og miljø, sier administrerende direktør i ST1 Norge Mika Wiljanen.

St1 Nordic har i tillegg til bensinstasjoner, flere fabrikker for produksjon av avansert bioetanol i Finland og Sverige. St1 Group driver også et oljeraffineri Sverige. Inkludert Shell-stasjonene i Norge, Sverige og Finland selger St1 drivstoff, butikkvarer og bilvask på 1 450 energistasjoner, og selger fossile og fornybare drivstoff og oljeprodukter til bedriftskunder innen industri, marine og transport.

Nedgang i klimagassutslipp
Det ble sluppet ut nesten 0,5 millioner tonn mindre klimagasser, målt i C02-ekvivalenter, i Norge i 2016. Det utgjør en prosent og innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel bidro sterkt til nedgangen i klimagassutslipp fra veitrafikk, som sank 3,6 prosent i 2016.

– Dette viser at blant annet vår satsing på fornybart drivstoff fungerer. Derfor er avtalen med ASKO svært viktig, og vi håper flere transportbedrifter ønsker å satse på fornybart drivstoff i tiden fremover, sier Anita Sørlundsengen, retaildirektør i St1.

Alle ASKOs lastebilsjåfører skal nå bruke euro Shell card når de tanker, noe som gir god kontroll på volum og ikke minst klimaregnskap.