Kundeservice flytter til Oslo

Fra og med 1. mars vil kundeservice for euroShell flyttes fra Stockholm til Oslokontoret. Nye medarbeidere er allerede på plass og opplæringen er i full gang. Denne endringen vil først og fremst føre til at vi vil få en nærhet mellom kundesenteret og salgsapparatet i Oslo og det vil også forenkle samhandling med de andre avdelingene.

– Dette er noe kundene våre vil merke da det vil øke effektiviteten og vi vil kunne gi en raskere tilbakemelding på henvendelser. Vi har allerede et supportsenter for andre B2B kunder i Oslo og vil med denne flyttingen kunne oppnå synergieffekter mellom kundeservice for bedriftskort, Bulk og Retail, forteller Nina Thomassen i St1 Norge AS.