Hurtigruten går over til MSD 500 fra St1

Foto: Arne List, CC/BY/SA

En ny kontrakt gjør at Hurtigruten nå vil gå med St1s MSD 500 på hele sin rute fra Bergen til Kirkenes. 

SECA-området (Sulphur Emission Control Area) langs norskekysten starter ved 62. breddegrad – et lite stykke sør for Ålesund. For Hurtigruten har dette tidligere vært en utfordring, da de har vært nødt til å gå over fra drivstoff med høyt svovelutslipp til det dyrere produktet marine gassolje med svovelutslipp på 500 ppm når de krysser 62. breddegrad.

En ny kontrakt mellom Hurtigruten og St1 sørger imidlertid nå for at de ikoniske fergene kan gå på samme drivstoff hele veien fra Bergen til Kirkenes og tilbake.

– Vi har levert drivstoff til Hurtigruten en god stund, men nå går de over til MSD 500 og reduserer dermed svovelutslippet på hele sin rute, sier Simen Hauland i St1s marineteam.

Hurtigruten
Ruten mellom Trondhiem og Hammerfest var den første Hurtigruten, og ble startet etter at staten utlyste en anbudsrunde i 1893. Vesteraalens Dampskibsselskap opererte ruten med sitt skip D/S Vesteraalen, og turen tok 67 timer. Richard With sto ved rorert, og han har blir i ettertid regnet som Hurtigrutens far.

I 1907 ble det også startet med avganger fra Bergen, og i 1914 var det fem ukentlige avganger fra Vestlandshovedstaden til Vadsø.

I dag tar en rundtur fra Bergen til Kirkenes og tilbake 12 døgn inkludert tiden i havn, og skipene er innom 36 havner i løpet av turen. Alle havnene får besøk av både nord- og sydgående skip hver dag bortsett fra julaften, og rederiet opererer i dag 12 skip på ruten.

MSD 500 er et produkt som St1 lanserte i fjor, og det er spesialtilpasset for bruk i SECA-området. Fra og med 1. januar 2015 kom det krav om at drivstoffet som brukes i området ikke kan inneholde mer enn 0,1% svovel, og MSD 500 tilfredsstiller dette. St1 er eneste leverandør av et slikt produkt i Norden.

– Mens tradisjonelle destillater har et svovelutslipp på 2500 ppm og fueloil kan ligge på rundt 10000 ppm, har MSD 500 som navnet tilsier et utslipp på under 500 ppm. Sammenlignet med marine gassolje gir MSD 500 mer energi per krone, og er derfor et godt kompromiss mellom miljø og økonomi, forteller Hauland.

Innenfor SECA-området hadde man tidligere to muligheter for å redusere svovelutslippet fra skip. Man kunne enten bruke det relativt dyre produktet gassolje, eller man kunne installere såkalte scrubbere som renset eksosen. Med MSD 500 slipper man imidlertid disse løsningene og skipene kan gå som normalt.

MS Lofoten i solnedgang. Foto: Roderick Eime, CC

Stor avtale
For de som er vant til landgående kjøretøy er det kanskje vanskelig å forestille seg hvor mye drivstoff som går med. Avtalen som er inngått mellom St1 og Hurtigruten er på 70 millioner liter i året, og er dermed blant de aller største enkeltavtalene St1 har inngått. På en tur med Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes og tilbake bruker et av Hurtigrutens skip rundt 200 000 liter drivstoff.

– Hurtigruten er en veldig viktig kunde for oss, og våre to selskaper er en god match. Å redusere utslipp er i samsvar med begge selskapenes miljømålsetninger, sier Hauland.

Fergeavtaler
I tillegg til avtalen med Hurtigruten, har St1 inngått nye avtaler med fergeselskapene Norled og Torghatten Nord. Førstnevnte har en rekke ferger på over hele landet, mens Torghatten Nord drifter flere av fergesambandene i Nordland og Troms samt i Møre og Romsdal.

– Dette er to store avtaler for oss på rundt 25 millioner liter årlig hos begge selskapene, og vi er glade for å kunne samarbeide med transportaktører som holder Kyst-Norge i gang, avslutter Simen Hauland.