Vellykket frokostseminar

Da St1, sammen med Zero og Treklyngen, arrangerte et frokostseminar om den nye bioetanolfabrikken på Follum og hvordan den er et eksempel på næringslivets klimabidrag, var interessen skyhøy. Se video nederst.

Over 100 personer var påmeldt til frokostseminaret som fant sted på Aker Brygge i Oslo. St1 sto som arrangør sammen med partnerne i Treklyngen og miljøorganisasjonen Zero. Daglig leder i Zero, Marius Holm, var blant talerne, og han var klar på hvor viktig denne investeringen vil kunne være.

– Dette prosjektet treffer på alle innsatsområdene som har blitt identifisert i Stortingsmeldingen om klimamålene i 2030, sa Holm under frokostseminaret.

semin

I tillegg til Holm og representanter fra St1 og Viken Skog, fikk de oppmøtte høre statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Terje Halleland. Han pekte på viktigheten av å gjenopprette arbeidsplasser som tidligere har forsvunnet fra norsk skogindustri.

– Skal vi lykkes med det, må man skape bedrifter som kan lykkes i et internasjonalt marked. Bruk av skogråstoff til produksjon av biodrivstoff er et godt eksempel på omstilling og innovativ satsing, sa Halleland.

Det faktum at man nå får mulighet til å produsere avansert, andregenerasjons biodrivstoff på kommersiell skal i Norge var Halleland naturligvis fornøyd med. Han sa også at det vil fjerne mesteparten av skepsisen som har vært rundt mindre avanserte biodrivstoff tidligere.

– De etiske problemstillingene som er knyttet til matvekster kan man nå legge helt bort, sa han.

Nestleder i Venstre, Terje Breivik (bildet), var også på plass under frokostseminaret. Han la vekt på politikernes rolle i utformingen av rammeverk som legger til rette for at næringslivet kan utvikle grønnere løsninger.

– Vi vet at grønne verdier allerede er sterke, og vil bli enda sterkere, drivere på de internasjonale markedene. Vår viktigste jobb som politikere er å lage rammevilkår for de som driver bedrifter innen det man kan kalle det grønne segmentet, sa han.