St1 skal bygge bioetanolfabrikk i Norge

I høst ble det klart at St1 har inngått en intensjonsavtale med Treklyngen/Viken Skog om å bygge en bioetanolfabrikk ved Follum utenfor Hønefoss. Dette er en nyutviklet produksjonsprosess og vil bli første fullskalaproduksjonsanlegg på norsk jord.

– Dette prosjektet er noe vi er svært stolte over i St1. Vi har en visjon om å være ledende innenfor produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Nå skal vi bygge et anlegg som blir første av sitt slag i Norge, og vi har stor tro på at biodrivstoff er en av flere løsninger på veien mot karbonfri transport, sier Thomas Hansen direktør for fornybar energi for St1 Norge AS som drifter Shell stasjonene i Norge.

aaberg-og-hansen

Rolf Jarle Aaberg og Thomas Hansen

St1 har som mål å bygge et Cellunolix®-etanolanlegg i industriområdet på Follum i Hønefoss, hvor eksisterende industriell infrastruktur og utstyr kan benyttes. Den planlagte produksjonskapasiteten til anlegget er 50 millioner liter bioetanol fra cellulose fra rester av lokal skogsindustri. Produktet er ment for transport.

Produktet kan blandes inn i bensin i henhold til myndighetenes varslede krav om økt fornybarandel i drivstoff, men kan også brukes til lastebiler og busser. Med en planlagt kapasitet på 50 millioner liter pr. år, og vil da forbruke om lag 500 000 kubikkmeter med trevirke.

– Dette vil ha en meget god klimaeffekt. Vi ødelegger ikke matproduksjon, og vi skal ikke hogge trær for å lage drivstoff. For å si de enkelt; trær hogges for å bygge for eksempel hus, mens vi tar sagflisen og lager biodrivstoff av den, forklarer Hansen.

Arbeidet mot en konsekvensutredning er allerede begynt og man sikter mot en investerings beslutning i 2018, og da satser man på full produksjon på anlegget i 2021. St1 antar at det vil komme mellom 12 og 20 arbeidsplasser på selve fabrikken, men opp til tre ganger så mange indirekte arbeidsplasser på grunn av denne etableringen.

finland

St1 sin bioetanolfabrikk i Finland

Synergier
-Vi i Treklyngen er glade for å kunne samarbeide med et sterkt og dyktig selskap som har sammenfallende strategi som oss innenfor fornybart biodrivstoff. Sammen med St1 håper vi å ha god fremdrift på planlegging og utbygging. Vi ser også et betydelig potensiale for synergier med St1 sin teknologi og de øvrige prosjektene vi arbeider med, så etter hvert som disse blir bygd kan det bli gjensidige tekniske og kommersielle nytteverdier mellom anleggene på Follum, sier Rolf Jarle Aaberg, daglig leder i Treklyngen.

Slik det ser ut nå vil anlegget i hovedsak kunne foredle virkessortement som ikke inngår i Treklyngens øvrige prosjekter, eller leveres til Vikens Skogs kunder i dag. Returvirke og sagbruksflis av forskjellig kvalitet kan inngå i råstoffgrunnlaget. På denne måten passer prosjektet godt inn i Treklyngens overordnede plan.

St1 er en pioner innen avansert, avfallsbasert etanolproduksjon og produksjonsteknologi. St1 er også medeier og teknologileverandør til selskapet North European BioTech (NEB). NEB har i dag et Etanolix®-anlegg ved St1 sitt raffineri i Gøteborg, og åpner i år et Cellunolix®-anlegg i den finske byen Kajaani hvor sagflis vil bli benyttet som råstoff. Etanolen produsert av St1 er basert på restmaterialer og avfall, noe som gir en særdeles gunstig CO2-balanse. Produktet reduserer fossilt CO2-utslipp med opptil 90% sammenlignet med konvensjonelle fossile brensler. Takket være råstoffsammensettingen har ikke produksjonen noen direkte påvirkning på skog, biologisk mangfold eller arealbruk.

sagflis2

-Fremtidig vekst i norsk skogindustri
– Dette er gode nyheter, og det viser at det er muligheter for utvikling av nye miljøvennlige produkter og fremtidig vekst i norsk skogindustri. Biodrivstoff er et av flere tiltak som kan være med å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren, sier næringsminister Monica Mæland.

Også St1 er fornøyd med den gode fremgangen selskapet nå har i Norge.

– St1 Nordic er stadig på utkikk etter nye lokasjoner for Cellunolix®-anlegg i alle landene hvor vi opererer, både i Norge, Sverige og Finland. Dette prosjektet gjenspeiler mulighetene vi ser i Norge til å produsere og tilby biodrivstoff som etterlater seg et svært lite CO2-avtrykk, og erstatte fossilt drivstoff for å møte energibehovet til transport på en bærekraftig måte, sier Mika Wiljanen, administrerende direktør i St1 Norge AS.

Kutte klimagassutslippene med 40 prosent
Det ligger an til at Norge innen 2030 må kutte klimagassutslippene med minst 50 prosent sammenlignet med 1990. Reduserte utslipp i transportsektoren, norsk produksjon av fornybar energi og miljøvennlig skipsfart er pekt ut som tre av fem hovedsatsingsområder av myndighetene.

Styreleder i Norges største skogeiersamvirke, Olav Breivik mener en forutsigbar biodrivstoffpolitikk er viktig for å nå målene.

– Nå er det viktig at norske myndigheter opprettholder en forutsigbar politikk om økt innblanding av biodrivstoff i veitrafikken, og at det tilrettelegges for at miljøvennlig, norskprodusert drivstoff kan komme inn på markedet, sier styreleder Olav Breivik, Viken Skog.

St1 vil også jobbe parallelt med å øke bruken av bioetanol, ved blant annet å finne partnere innen nærtransport, samt at bioetanol også blir mer etterspurt blant privatbilister.