St1 på Nor Fishing

I august var St1 på plass med egen stand på messen Nor Fishing i Trondheim.

Der kunne folk fra fiskeribransjen lære mer om St1 sin nye MSD, som er tilpasset Seca-området. St1 MSD 500 er et nytt produkt med et svovelinnhold på under 500 PPM, og som dermed oppfyller de nye utslippskravene i Seca-områder, og som også er fritatt for svovelavgift.