Kutter NOx-utslippet med 97 prosent

Det splitter nye LNG-skipet M/T Ternsund bidrar til at også leveringsleddet i St1s verdikjede har blitt grønnere. 

Det nye skipet ble sjøsatt ved det kinesiske verftet Avic Dingheng Shipbuilding i slutten av juli, og er eid av det svenske rederiet Terntank. Skipet chartes av NEOT (North European Oil Trade) som i Norge er heleid av St1 og frakter drivstoffprodukter til tankanlegg i Skandinavia.

Det toppmoderne LNG-skipet er utstyrt med en LNG-motor. Det bidrar til en reduksjon i CO2-utslipp på inntil 40 prosent sammenlignet med et skip som bruker tradisjonell marine gassolje. Enda større er imidlertid reduksjonen i utslipp av NOx og SOx. Utslippene av disse skadelige gassene med henholdsvis 97 og 99 prosent sammenlignet med et mer tradisjonelt skip ved en fart på 14 knop.

Hele reduksjonen i CO2 kan imidlertid ikke tilskrives LNG-motoren om bord. Cirka 25 prosent av reduksjonen kommer herfra, mens de resterende 15 prosentene er takket være den moderne og slanke skrogkonstruksjonen med betydelig bedre hydrodynamikk enn tradisjonelle tankskip.

Ternsund har sine to LNG-tanker på dekk, og de rommer til sammen 630 m3. Det gir skipet en rekkevidde på 6600 nautiske mil. Til sammenligning er distansen fra Göteborg til Bergen rundt 530 nautiske mil. Maskinen er en Wärtsilä RT-flex50DF som yter totalt 5850 kW.

12 000 færre dieselbiler per skip

Takket være den moderne konstruksjonen bruker MT Ternsund vesentlig mindre drivstoff enn et tradisjonelt tankskip. Ved en marsjfart på 14 knop bruker skipet rundt åtte tonn mindre drivstoff per driftsdøgn når man sammenligner med et skip bygget i 2005.

Totalt sett tilsvarer reduksjonen av skadelige klimagasser utslippet fra 12 000 dieselbiler per år.

– For oss handler dette om å ta i bruk de tiltakene som finnes i dag for å bidra til det grønne skiftet. Vi vil bidra liter for liter, og for å få til det ser vi på hele verdikjeden. Det at vi også kan gjøre distribusjonen litt grønnere ser vi på som veldig positivt, sier markedssjef i St1 Norge, Sigrid Louise Philippart.

Terntank har totalt sett bestilt fire LNG-tankere fra det kinesiske verftet, og to av disse skal gå i chartervirksomhet for NEOT, for distribusjon av drivstoffet til de ni tankanleggene St1 har langs norskekysten. Ternsunds søsterskip Ternocean skal etter planen være i drift mot slutten av året. Det vil bidra til ytterligere reduksjon av St1s klimagassutslipp i distribusjonsleddet.

– Dette er tiltak som vi gjør nå – parallelt med at vi jobber med utviklingen av stadig grønnere produkter. Vår visjon er å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi i Norge. Dette er et ledd i denne strategien, avslutter Philippart.