Etterlyser strengere krav til innblanding av biodrivstoff

Under Arendalsuka arrangerte Norsk Petroleumsinstitutt frokostseminaret ”Fra bensinstasjoner til energistasjoner”. Her etterlyste St1 en mer offensiv satsing på biodrivstoff i Norge. Se video nederst.

Frokostseminaret samlet tilhørere fra både politikk, bilbransje og organisasjoner, og var på denne måten en plattform hvor Norsk Petroleumsinstitutts medlemmer kunne fortelle mer om hvordan de ser for seg overgangen fra bensinstasjoner til energistasjoner.

Under sin innledning var generalsekretær i NP, Inger Lise M. Nøstvik, klar på at noe må gjøres for å sikre at Norge når klimamålene som er politisk vedtatt. Hvordan man skal komme seg dit er imidlertid utfordringen.

– Stadig flere vil bo i by, og transportbehovet er økende. Samtidig er det politisk vedtatt at vi skal redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Det er mange ulike teknologikombinasjoner som kan få oss til det målet, sa hun.

Det er liten tvil om at strategiene til de ulike kjedene varierer i større grad enn noen gang. Mens alle tidligere var fornøyde med å selge én eller to typer bensin og diesel, er det nå et større mangfold enn noen gang – og mer skal det bli.

– Hvis vi skal nå klimamålene for 2030 må vi starte nå. Vanlige biler er nødt til å gå på grønnere drivstoff, og med testen av vår nye REx-diesel har vi startet med å skifte fossile drivstoff med fornybar energi. Det reduserer CO2-utslippet med 40 prosent og kan brukes av alle dieselbiler, sier kommunikasjonssjef Sigrid Louise Philippart i St1. Hun var blant foredragsholderne under frokostseminaret og var klar på at man må utnytte den bilparken som allerede finnes.

– På sikt skal både biler og energikilder gi null i utslipp, men for å nå klimamålene er vi nødt til å gjøre bilene som finnes i dag litt grønnere, sa Philippart.

shp_1355

Det er i dag et krav om 5,5 prosent biodrivstoff i Norge. Dette vil økes til 7 prosent neste år – før det skal nå 10 prosent i 2020. Philippart sa tydelig fra om at dette målet ikke er godt nok, og at det bør være vesentlig høyere.

– Vi er glade for at omsetningskravet øker, men det går for sakte! 10 prosent innen 2020 er ikke godt nok. Teknologien for å levere dette finnes i dag, og vi mener at bransjen bør klare å blande inn minst 15 prosent innen 2020, sa hun.

Uno-X og Circle K var de to andre kjedene som holdt innlegg under debatten, og begge aktørene har fokus på den nye energimiksen – om enn med litt forskjellige strategi. Uno-X var blant annet klare på sin hydrogen-satsing i årene som kommer.

– Vi har veldig stor tro på hydrogen som et supplement for å nå klimamålene. Det må imidlertid en infrastruktur på plass, og nå har vi sagt at vi skal bygge 20 stasjoner innen 2020, sa etableringssjef Tor Kjetil Bergsaker under seminaret.

Circle K velger heller å satse på alternative drivstoff – først og fremst for tungtransporten.

– Vi hadde hydrogen på én av våre stasjoner tidligere, men vi har ikke tro på det på kort eller mellomlang sikt. Nå har vi blant annet HVO 100 på pumpene. Dette er et biodrivstoff som går på en del moderne lastebiler, sa produktsjef for drivstoff i Circle K Anders Kleve Svela.