ASKO kjører allerede på bioetanol

Norges største grossist, ASKO, har allerede lastebiler som går på bioetanol, og de er positive til at St1 skal i gang med produksjon av bioetanol i Norge.

ASKO leverer dagligvarer til NorgesGruppens kjeder, og er også en betydelig leverandør til storhusholdnings- og  servicehandelsmarkedet. De har allerede flere Scania-lastebiler som kjøres på bioetanol.

– ASKO miljøambisjon er «Bærekraftig- Klimanøytral». Vårt mål innen 2020 er å benytte 100 % fornybart drivstoff på alle våre lastebiler. ASKO fikk Norges første bioetanoldrevne lastebil i 2009. Siden da har ytterligere 40 etanolbiler blitt satt i drift. Vi har gode erfaringer med disse distribusjonsbilene, og de er i dag et reelt alternativ til tradisjonelle diesellastebiler. Driftsmessig fungerer de meget godt, og de er pålitelige og driftssikre. I tillegg bidrar etanollastebilene til betydelige utslippsreduksjoner. Det er i dag to hovedutfordringer ved å benytte bioetanol; høyere driftskostnader og manglende infrastruktur for fylling. Mot en sammenlignbar diesellastebil viser våre tall en merkostnad på 20 % ved å kjøre på bioetanol. I hovedsak henger dette sammen med forbruk og literpris på etanol. God tilgang er også en viktig forutsetning for økt bruk av bioetanol. I dag er det kun 5 fyllestasjoner for ED95 i Norge, forteller Marius Råstad, logistikksjef hos ASKO Norge AS.

I dag benytter ASKO norskprodusert bioetanol basert på trevirke, og de er positive til at det skal settes i gang mer produksjon av bioetanol i Norge. Råstad har tro på bioetanol som et drivstoff for flere aktører i fremtiden.

– Bioetanol kan redusere utslipp med over 80 %, og bør derfor være et interessant og attraktivt drivstoff for alle transportvirksomheter. Med dagens teknologi og infrastruktur erfarer vi at bioetanol i dag er best egnet for by- og nærdistribusjon. I framtiden vil bioetanol trolig kunne benyttes også på lengre og tyngre transporter. Med rette rammebetingelser er bioetanol et godt fossilfritt drivstoffalternativ for transportbransjen, sier Råstad.