Utvider pilotprosjekt med fornybar diesel

REx er et fornybart drivstoff tilpasset bruk i alle dieselbiler. Frem til nå har det kun vært tilgjengelig på tre stasjoner, men i høst utvides prosjektet til flere steder.

I juni lanserte Shell som første bensinstasjonskjede det fornybare drivstoffet REx. Dette er en diesel som inneholder inntil 60 prosent fornybart materiale og som samtidig tilfredsstiller EN590-standarden. Det betyr at det kan brukes i alle dieselbiler som et reelt alternativ til tradisjonell diesel.

– Dette er et stort første steg på veien mot et 100% fornybart drivstoff (RE100-variant), men med dagens teknologi vil ikke et slikt produkt tilfredsstille EN590-standarden. Vår visjon er å erstatte liter for liter med fornybart drivstoff, samtidig som produktene skal kunne brukes av alle, sier kategorisjef for drivstoff i St1 Norge AS, Thomas Danielsen.

Det er visse forskjeller på diesel avhengig av årstid, og når det gjelder fornybart drivstoff varierer også tilgangen til råstoff. Det gjør at sommerens REx-produksjon var basert på avfall fra den finske treindustriens, mens vinterens REx er laget av slakteavfall.

– Tidligere var vi litt usikre på om vi ville klare å levere en vinterkvalitet av REx med en 60 prosent andel fornybart drivstoff innenfor EN590-standarden, men det har vi nå altså klart, sier Danielsen.

Den høye andelen fornybart drivstoff sørger for at REx reduserer CO2-utslippet med inntil 40 prosent sammenlignet med tradisjonell diesel. Drivstoffet er også miljøsertifisert og følger EUs bærekraftskriterier.

– Vi ser nå at tradisjonelt fossile aktører, bensinstasjonene, omstiller seg og bidrar til det grønne skifte med mer fornybare produkter. Vi trenger mer bærekraftige fornybare drivstoff på markedet, sammen med el og hydrogen. Framover er det viktig å satse på økt bruk og produksjon av bærekraftige fornybare drivstoff, og sikre at fornybare transportløsninger alltid er de mest lønnsomme, sa fagsjef i Miljøstiftelsen Zero, Kåre Gunnar Fløystad, da REx ble lansert tidligere i år.

Utvider prosjektet

Fra lanseringen i juni har REx vært tilgjengelig på tre stasjoner i Oslo-området. Disse har vært Vinderen, Kastellet og Ullern, og ifølge Danielsen har responsen blant kundene vært god. Salget har variert litt ut fra prisen på produktet sammenlignet med tradisjonell diesel, og Danielsen er åpen på at det er et prissensitivt produkt.

– REx har en annen prisstruktur enn de andre produktene. Det gjør at det på noen tidspunkter er noe dyrere enn vanlig diesel, mens det på andre tidspunkter er nærmere i pris – og til tider billigere, sier han.

Totalt sett er imidlertid Danielsen veldig fornøyd med salget av det nye og miljøvennlige produktet.

– Responsen fra kundene har vært veldig bra, og volumene ligger på det nivået vi siktet oss inn mot da vi startet prosjektet. Det er også bakgrunnen for at vi nå utvider pilotprosjektet, sier han.

En full oversikt over hvilke stasjoner som tilbyr REx finner du her:

Stasjonsoversikt REx

rex