En fremtidstilpasset MSD for SECA-området

St1 MSD 500 er et nytt produkt med et svovelinnhold på under 500 ppm, og som dermed oppfyller de nye utslippskravene i SECA-områder og er fritatt for svovelavgift.

Den 1. januar 2015 ble det innført nye regler om at skip kun kan brenne drivstoff med max 0,1% svovelinnhold i SECA-områder, som for eksempel Østersjøen og Nordsjøen. St1 har nå det perfekte drivstoffet for skip som seiler i dette området.

– MSD ble lansert tilbake i 1992 og det har vært et populært produkt i fiskeri og transport på grunn av sine gode smøreegenskaper og redusert vedlikehold. Nå lanserer vi et nytt produkt med de samme gode egenskapene, men med et svovelinnhold på under 500 ppm. Det nye produktet heter St1 MSD 500 og er i bruk av kunder i Sverige, forteller Arnfinn Fonnes fra St1.

Siden store deler av fiskeriet foregår innenfor SECA-området vil St1 MSD 500 ha et langt større anvendelsesområdet enn tradisjonell MSD. Produktet er fritatt for svovelavgift som har hatt en økt beskatning de siste årene.

– For å imøtekomme våre kunders behov, myndighetenes krav om lavere utslipp og samtidig være rustet mot stadig økende avgifter var det naturlig for oss å ta noen grep slik at MSD skulle få fortsette å være et tilgjengelig, sier Fonnes.

Produktet er allerede i bruk i Sverige hvor Gotlandsfergene er en svært fornøyd bruker av produktet sier Fonnes.

Seca-områdene er i Nordsjøen og Østersjøen, samt langt Atlanterhavs- og Stillehavskysten i Nord Amerika.

– St1 MSD 500 kommer fra vårt raffineri i Göteborg og passer svært godt for skip i vår de av verden. Det er bare å ta kontakt med noen fra vårt salgsteam for å få mer informasjon om produktet.

 

Her er St1 sitt marineteam

IMG_0137St1 satser stort på marine og kan levere drivstoffprodukter til båter og skip over hele Norge. Seks spesialister er ansatt for å ta seg av marinekundene, tre på salg og tre på salgssupport.

– Vi hjelper alle våre marinekunder, alt fra store aktører som Hurtigruten og Forsvaret, til små rederier og enkeltstående fiskere. Vi ordner leveranser av våre marineprodukter både via bil og kai, og vi svarer på de spørsmål som måtte komme, forteller Bertil Klaussen fra supportsenteret.

St1 selger stort sett marine- og gassolje til marinekundene, og alle gleder seg nå til å få det nye produktet St1 MSD 500 på markedet.

Du treffer St1 sitt supportteam på marine på telefon 22 66 52 00

IMG_0149