Satser tungt på fornybart drivstoff

I løpet av året lanserer St1 et helt nytt produkt som kan erstatte tradisjonell diesel.

St1 har et uttalt mål om å være ledende på bærekraftig energi, og deres kommende produkt styrker posisjonen på dette markedet ytterligere.

– Et av de viktigste målene til St1 er å bidra til å utfase fossilt drivstoff, og på den måten redusere utslippet av klimagasser og bedre det globale miljøet, sier Fredrik Holdhus. Han er avdelingsleder for supply chain optimization i Smart Fuel AS og tungt inne i utviklingen av det nye drivstoffet.

I dag er det et krav fra myndighetene om at det skal blandes inn 5,5 prosent fornybart drivstoff i alt veitrafikkdrivstoff. EU har også blitt enige om at dette skal økes til ti prosent innen 2020. St1 vil imidlertid ikke vente på reguleringer for å lansere mer klimavennlige drivstoff i markedet. Allerede i løpet av året vil et drivstoff som er inntil hundre prosent fornybart være på plass på utvalgte stasjoner og hos enkelte kunder i bedriftsmarkedet.

St1 jobber mot at produktet skal tilfredsstille alle relevante standarder, og at det dermed kan brukes på alle biler som vanligvis bruker diesel.

Unikt produkt
I disse dager er det nye drivstoffet i en avsluttende testfase, og det vil ifølge Holdhus være fullstendig fornybart store deler av året. I de kaldere delene av året vil det imidlertid blandes med fossilt drivstoff for å oppnå den kuldemotstanden som trengs i Norge.

– Vi jobber med testing for at produktet skal fungere hele året. Slik det ser ut nå vil det i sommersesongen være et 100 prosent biofuelprodukt, mens andelen biodrivstoff vintersesongen sannsynligvis vil ligge på 60-80 prosent, sier han.

Holdhus trekker frem at dette likevel er et unikt produkt i europeisk sammenheng. I skrivende stund finnes det ingen andre drivstoff som er hundre prosent fornybare og samtidig tilfredsstiller EN 590-standarden. At man foreløpig ser seg nødt til å blande inn fossilt drivstoff i perioder av året for å sikre kvaliteten kundene er lovet bekymrer imidlertid ikke Holdhus.

– I vårt drømmescenario ville vi hatt et produkt som er 100 prosent fornybart, og som alle biler kunne kjøre på hele året. Det lar seg dessverre ikke gjøre i første omgang, og derfor faser vi inn dette på en måte at det er 100 prosent fornybart i sommersesongen, men med en andel fossile hydrokarboner i de kaldere sesongene, sier han.

Først til Oslo
Det er med andre ord liten tvil om hva som er målet for St1, og Holdhus understreker at hele organisasjonen jobber hardt for å tilby kundene de beste og mest bærekraftige produktene til enhver tid.

– Vi gjør hele tiden som er mulig uten å gå på kompromiss med standardene. Det kan kanskje ta en stund før vi er hundre prosent fornybare, men vi mener at hvert eneste steg vi tar mot en 100 prosent fornybar kilde er et steg i riktig retning.

Det nye drivstoffet vil i første omgang lanseres på utvalgte stasjoner i Oslo-området for å måle interessen blant brukerne.

– Det er ganske tøft å sende ut et slikt produkt ut på veien, men det passer strategien og vi håper og tror kundene vil sette pris på det. Når vi har sett hvordan det går vil vi utvide satsingen. Vårt håp er at dette blir noe som vil bli bredt omfavnet av alle, avslutter Holdhus.

holdhus2