Fra råolje til ferdig produkt

Hvordan omdanner man råolje til diesel eller bensin som du fyller på bilen din? Og hvorfor er det ikke nødvendigvis en automatikk mellom fallende råoljepriser og fallende drivstoffpris?

Fredrik Holdhus hos St1 vet mer om raffineringsprosessen enn de fleste. Og han kan forklare om en lang og komplisert prosess for å omdanne råolje til et ferdig produkt.

– Mange lurer på hvor drivstoffet kommer fra, og det er altså ikke fra pumpa på bensinstasjonen.  Prosessen starter lenge før det, forklarer Holdhus.

Utvinnes fra reservoarer
Aller først starter det med en lete og utvinningsfase i for eksempel Nordsjøen, eller et annet sted i verden hvor det finnes oljereservoarer. Denne oljen pumpes så opp, og fraktes til et lagringsanlegg. I Nordsjøen skjer det enten med skip eller egne oljeledninger. Og det er verdt å merke seg at råoljen ofte fraktes til lagringsanlegg der etterspørselen finnes.

– Olje fra Nordsjøen, for eksempel, selges til hele verden fordi dette blir sett på som en olje med god kvalitet. Den har lavt svovelinnhold og er relativt lett. Olje fra Venezuela, derimot, er tung og har mye svovel.

Råoljen i seg selv har en ganske liten verdi før den kommer inn på et raffineri hvor den ved hjelp av varme og trykk får ut forskjellige segmenter av oljen.

– Prosessen med å lage vin og destilere alkohol og den å lage olje er faktisk ikke så forskjellig. Når man raffinerer råoljen får man ut hvite produkter som gass, bensin, jet-fuel, diesel, gass-olje, og deretter mørke oljer som tungoljer og til slutt bitumen som man bruker i for eksempel asfalt.

To raffinerier i Norge
I Norge finnes det to raffinerier, mens det finnes svært mange i Europa. Faktisk så mange at man snakker om en overkapasitet av raffinerier.

– Vi kjøper stort sett våre produkter fra raffinerier i Norden, og derfra blir det fraktet til våre terminaler, som for eksempel på Sjursøya i Oslo, forteller Holdhus.

Fra terminalene blir produktene fraktet med tankbil, enten rett til en kunde eller til en bensinstasjon, hvor den igjen blir lagret i tanker før du eller jeg kommer for å fylle drivstoffet på bilen vår.

Drivstoffpriser
Den siste tiden har det vært mye fokus på at prisen på råolje har sunket masse, men at prisen på drivstoff ikke har sunket tilsvarende.

– Det kan være vanskelig for mange å skjønne, men det er en enkel forklaring på dette. For det første handles råolje i dollar, mens drivstoff selges i norske kroner. Så mens råoljeprisen for eksempel falt 50 prosent så steg dollarkursen med rundt 30 prosent. Det er også slik at mange av raffineriene ikke  har tjent penger de siste årene, men nå tjener de faktisk penger – og de trenger også å tjene penger for å overleve – og dette påvirker selvsagt drivstoffprisen.

Et annet problem har vært at mange av raffinerienes produksjonskapasitet er satt opp i en tid hvor etterspørselen var mest etter for bensin og tyngre oljer, mens det de siste årene har vært mer etterspørsel etter diesel. Også slike faktorer påvirker drivstoffprisen til slutt.